119. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 5. децембра 2018. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са стопетнаесте седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 14. новембра 2018. године; Усвајање записника са стошеснаесте седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 21. новембра 2018. године;
2. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о накнадама за рад чланова Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта
(Известилац: Мита Лачански);​
3. Разматрање Извештаја Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 1. 1. 2018. до 30.9.2018. године
(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП “Стандард“ Бачка Паланка);
4. Разматрање Извештаја Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Бачка Паланка
(Известилац: Перо Мијановић);
5. Доношење Решења о измени решења бр. I-464-18/2008 од 22. јула 2008. године
(Известилац: Зоран Баћина);
6. Доношење Решења о измени решења бр. I-464-67/2008-3 од 30. јануара 2009. године
(Известилац: Зоран Баћина);
7. Доношење Решења о измени решења бр. I-464-67/2008-4 од 30. јануара 2009. године
(Известилац: Зоран Баћина);
8. Доношење Решења о измени решења бр. I-464-67/2008-5 од 30. јануара 2009. године
(Известилац: Зоран Баћина);
9. Доношење Решења о измени решења бр. I-464-35/2011-5 од 18. јануара 2012. године
(Известилац: Зоран Баћина);
10. Доношење Решења о измени решења бр. I-464-35/2011-10 од 24. јануара 2012. године
(Известилац: Зоран Баћина);
11. Питања и предлози.

​Позивамо да извештавате!