НАЦРТ ПРЕДЛОГА СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Општинско веће Општине Бачка Паланка, на данашњој 118. седници, утврдило је Нацрт предлога Статута Општине Бачка Паланка.

Извештавајући по овој тачки дневног реда начелник Општинске управе, Рајка Појужина, образложила је да се изменама и допунама Статута приступило ради усклађивања овог акта са законима који су од значаја за рад локалне самоуправе.

Општинско веће донело је Закључак о утврђивању Нацрта предлога Статута Општине Бачка Паланка којим је Нацрт упућен на јавну расправу у трајању од 20 дана почев од 29.11.2018. године закључно са 18.12.2018. године.
Јавна расправа ће се спровести истицањем текста Нацрта на огласној табли у згради Скупштине општине Бачка Паланка, објављивањем на сајту Општине Бачка Паланка: www.backapalanka.rs, на огласним таблама месних заједница на територији општине Бачка Паланка и достављањем одборничким групама у Скупштини општине Бачка Паланка.

Сви предлози и сугестије на Нацрт могу се у писаном облику доставити Скупштини општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр.16, са назнаком: “За Комисију за израду Нацрта Статута Општине Бачка Паланка“.

На данашњој седници Општинско веће одлучивало је и о другим питањима из делокруга свог рада.