28. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Скупштине општине одржаће се у четвртак, 29. новембра 2018. године, у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

Дневни ред:

1. Доношење Решења о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка
– Шешум Младену;

2. Доношење Решења о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка
– Ђуретић Светлани;

3. Доношење Решења о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка
– Чавић Милану;

4. Усвајање записника 27. седнице Скупштине општине Бачка Паланка, одржане 2. новембра 2018. године;

5. Доношење Одлуке о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите Општине Бачка Паланка за период 2019-2022. године;
(Известилац:Маја Пилиповић)

6. Доношење Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији Општине Бачка Паланка;
(Известилац: Бранимир Кузманчев)

7. Доношење Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији Општине Бачка Паланка;
(Известилац: Бранимир Кузманчев)

8. Доношење Одлуке о висини стопе пореза на имовину на територији Општине Бачка Паланка;
(Известилац: Бранимир Кузманчев)

9. Доношење решења о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора;
(Известилац: Мита Лачански)

10. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за основно музичко образовање „Стеван Христић“ Бачка Паланка
(Известилац: Мита Лачански);

11. Одборничка питања;

Позивамо да извештавате!