Набавка услуга – израда, испорука и монтажа споменика краљу Петру I Карађорђевићу у Бaчкој Пaлaнци

Набавка услуга – израда, испорука и монтажа споменика краљу Петру I Карађорђевићу у Бaчкој Пaлaнци.