Набавка радова – Израда и постављање постамента за споменик краљу Петру I Карађорђевићу у Бачкој Паланци

Набавка радова – Израда и постављање постамента за споменик краљу Петру I Карађорђевићу у Бачкој Паланци