116. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 21. новембра 2018. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Утврђивање Предлога одлуке о одређивању зона и најопремљенијe зонe на територији Општине Бачка Паланка
(Известилац: Бранимир Кузманчев);
2. Утврђивање Предлога одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Бачка Паланка
(Известилац: Бранимир Кузманчев);
3. Утврђивање Предлога одлуке о висини стопе пореза на имовину на територији Општине Бачка Паланка
(Известилац: Бранимир Кузманчев);
4. Доношење Решења по захтеву „Real Knitting“ doo из Гајдобре за умањење накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2018. годину
(Известилац: Зоран Баћина);
5. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о сахрањивању, уређењу, одржавању гробаља Општине Бачка Паланка
(Известилац: Ана Жигмунд);
6. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!