СМОТРА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

У среду, 14. новембра 2018. године, на платоу ДОО „Ћосић“ Бачка Паланка
са почетком у 13:00 часова одржаће се смотра Зимске службе за одржавање
путева у зимском периоду на путној мрежи општине Бачка Паланка.

На основу јавне набавке обављање послова зимске службе на територији
наше општине поверено је Зимској служби ДОО „Ћосић“.

Позивамо да извештавате!