27. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Скупштине општине одржаће се у петак, 2. новембра 2018. године, у
великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број
16, са почетком у 10,00 часова.
З
а седницу је предложен следећи дневни ред:

Дневни ред:

1. Усвајање записника 26. седнице Скупштине општине Бачка Паланка,
одржане 2. октобра 2018. године;
2. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за
период јануар – септембар 2018. године
(Известилац: Бранислав Шушница);
3. Разматрање Извештаја о раду Предшколске установе "Младост" Бачка
Паланка за радну 2017- 2018. годину
(Известилац: Горан Шатара);
4. Доношење Решења о давању сагласности на Годишњи план рада
Предшколске установе "Младост" Бачка Паланка за радну 2018 – 2019.
годину
(Известилац: Горан Шатара);

5. Доношење Решења о давању сагласности на Анекс Предшколског програма
Предшколске установе "Младост" Бачка Паланка за радну 2018 – 2019.
годину
(Известилац: Горан Шатара);
6. Разматрање Информације о стању безбедности ученика у школама и
Предшколској установи "Младост" у Општини Бачка Паланка за школску
2017- 2018. годину
(Известилац: Мирослава Шолаја);
7. Доношење Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине
Бачка Паланка – путем поклона
(Известилац:Зоран Баћина);
8. Доношење Одлуке о прихватању права инвеститора за потребе
реконструкције и доградње објекта на катастарској парцели 560 к.о. Силбаш
(Известилац: Рајка Појужина);
9. Доношење Одлуке о подизању спомен обележја некадашњим становницима
Бачке Паланке немачке националности
(Известилац: Мирослава Шолаја);
10. Доношење Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа "Комуналпројект" у Бачка Паланка
(Известилац: Мита Лачански);
11. Доношење Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора
Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка
(Известилац: Мита Лачански);
12. Доношење Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне
школе „Вук Караџић“ Бачка Паланка
(Известилац: Мита Лачански);
13. Доношење Решења о образовању Одбора за спровођење Одлуке о
подизању спомен обележја некадашњим становницима Бачке Паланке
немачке националности и именовању чланова Одбора
(Известилац: Мита Лачански);
14. Одборничка питања;

Позивамо да извештавате!