111. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 31. октобра 2018. године, у малој сали
зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у
9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са 109. седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка
одржане дана 17. октобра 2018. године;
2. Доношење решења по жалби Мандић Свете пр Агенција за некретнине и
управљање стамбеним зградама “Круна некретнине“ Бачка Паланка изјављене на
решење Одељења за привреду Општинске управе општине Бачка Паланка, број
IV-03-360-86/2018 од 06. септембра 2018. године
(Известилац: Зоран Баћина);
3. Питања и предлози

Позивамо да извештавате!