УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА (ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ) ПРИКЛЧЈУЧКА РАДНЕ ЗОНЕ У НОВОЈ ГАЈДОБРИ

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА (ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ) ПРИКЛЧЈУЧКА РАДНЕ ЗОНЕ У НОВОЈ ГАЈДОБРИ НА ДРЖАВНИ ПУТ, ЈН БР. 34/2018