ВЕЋЕ РАЗМАТРАЛО ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

Општинско веће, на данашњој 110. седници, разматрало је и прихватило Информацију о
стању безбедности ученика у школама и предшколској установи у општини Бачка Паланка за
школску 2017/2018. годину. Школе и предшколска установа спроводиле су низ превентивних
активности у циљу смањења насиља. У активности је била укључена и Полицијска испостава Бачка
Паланка са одржаних по 24 предавања у свим школама. И поред тога, у школској 2017/2018.
години, регистровано је укупно 74 случаја вршњачког насиља у школама. У одређеним
случајевима у рад са ученицима били су укључени и Центар за социјални рад, Дом здравља,
Полиција и саветници из Школске управе Нови Сад. У протеклој школској години десила су се и
два случаја насиља у односу запослени-ученик. Полиција је поднела 12 кривичних пријава
углавном против Н.Н. лица због начињене материјалне штете у двориштима школа. У односу на
претходну школску годину вршњачко насиље је у паду за 12%.

Већници су на данашњој седници разматрали и прихватили Извештај о извршењу буџета
Општине Бачка Паланка за период јануар-септембар 2018. године.
Утврђен је и предлог решења за именовање в.д. директора ЈКП „Комуналпројект“ Бачка
Паланка. Ана Жигмунд, дипломирани правник из Бачке Паланке, предложена је на ово радно
место.

Сви предлози и извештаји биће достављени Скупштини општине Бачка Паланка на
разматрање и усвајање.

На данашњој седници Општинско веће одлучивало је и о другим питањима из делокруга
свог рада.