110. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 24. октобра 2018. године, у малој сали
зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у
9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са 108. седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка
одржане дана 10. октобра 2018. године;
2. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период
јануар – септембар 2018. године
( Известилац: Маја Пилиповић);
3. Разматрање Информације о стању безбедности ученика у школама и Предшколској
установи “Младост” у Општини Бачка Паланка за школску 2017/2018. годину
(Известилац: Мирослава Шолаја);
4. Доношење Решења о измени решења о образовању Комисије за координацију
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Бачка
Паланка
(Известилац: Рајка Појужина);