Набавка радова – изградња оптичке градске телекомуникационе мреже

Набавка радова – изградња оптичке градске телекомуникационе мреже ИТ повезивање јавног сервиса у ЈИС-2.фаза