ПОСТАВЉЕН НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Општинско веће је на данашњој, 109. седници, а по окончаном изборном поступку за
попуњавање положаја начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка, поставило Рајку
Појужину за начелника Општинске управе.

Рајка Појужина, дипломирани правник из Бачке Паланке, у Општинској управи је вршила
функцију заменика начелника, а на данашњој седници Већа постављена је на положај начелника
Управе на мандатни период од пет година.