109. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 17. октобра 2018. године, у малој сали
зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у
9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са 105. седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка
одржане дана 19. септембра 2018. године; Усвајање записника са 106. седнице
Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 26. септембра 2018.
године; Усвајање записника са 107. седнице Општинског већа Општине Бачка
Паланка одржане дана 03 октобра 2018. године;
2. Доношење решења о постављeњу начелника Општинске управе Општине Бачка
Паланка
(Известилац: Бранислав Шушница);
3. Доношење решења о престанку функције заменику начелника Општинске управе
Општине Бачка Паланка
(Известилац: Бранислав Шушница);
4. Доношење решења о плати начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка
(Известилац: Бранислав Шушница);
5. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!