ОДРЖАНА 108. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 108. седници Општинског већа, одржаној 10. октобра, већници су усвојили три
Елабората о изменама и допунама Елабората о локацијама за привремено постављање
мањих монтажних објеката (киосци и монтажне бараке) на јавним површинама. Ова три
Елабората односе се на насељена места Младеново, Челарево и Пивнице.

Руководилац Одељења за привреду, Зоран Баћина, известио је већнике да је на
предлоге предузетника Одељење за привреду предложило измене и допуне елабората.
Измене се састоје у додатној локацији за постављање једног киоска и локацији за
постављање једне монтажне бараке у Младенову, једној додатној локацији за монтажну
бараку у Челареву, и једној новој локацији за монтажну бараку у Пивницама.

Баћина је такође известио Веће да ће све локације по конкурсу за закуп јавне
површине, а на основу лицитације, бити изнајмљиване на период од пет година. Поред
тога известио је и да је комунална инспекција већ започела процес уклањања празних и
руинираних објеката, и да за свако насељено место на територији општине Бачка
Паланка Општина има урађене и усвојене Елаборате о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних објеката (киосци и монтажне бараке).

На данашњој седници Општинско веће је одлучивало и о другим питањима из
делокруга свог рада.