108. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 10. октобра 2018. године, у
малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број
16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Доношење Елабората о изменама и допунама Елабората о локацијама за
  привремено постављање мањих монтажних објеката (киосци и монтажне
  бараке) на јавним површинама у насељеном месту Младеново
  (Известилац: Зоран Баћина);
 2.  Доношење Елабората о изменама и допунама Елабората о локацијама за
  привремено постављање мањих монтажних објеката (киосци и монтажне
  бараке) на јавним површинама у насељеном месту Челарево
  (Известилац: Зоран Баћина);
 3. Доношење Елабората о изменама и допунама Елабората о локацијама за
  привремено постављање мањих монтажних објеката (киосци и монтажне
  бараке) на јавним површинама у насељеном месту Пивнице
  (Известилац: Зоран Баћина);
 4. Доношење Решења по жалби Тошића Стефана из Бачке Паланке изјављене на решење Одељења за друштвене делатности Општинске управе Општине Бачка Паланка број IV-04-451-5/2018-382 од 20. августа 2018. године (Известилац: Мирослава Шолаја);
 5. Доношење Решења по жалби Тошић Немање из Бачке Паланке изјављене на решење Одељења за друштвене делатности Општинске управе Општине Бачка Паланка број IV-04-451/5/2018-383 од 20. августа 2018. године (Известилац: Мирослава Шолаја);
 6. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!