ЛАУРЕАТИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

На 26. седници Скупштине општине, одборници су разматрали и доносили
Решења и Одлуке по 18 тачака дневног редa. На јучерашњој Седници, донета је и
Одлука о додели Октобарске награде Општине Бачка Паланка за 2018. годину.

Председник Скупштине општине, Мита Лачански, образложио је да се награда у
виду плакете додељује ПУ „Младост“ Бачка Паланка за постигнуте резултате на пољу
педагошког рада. Награде у виду златне значке додељују се: Браниславу Шоботу из
Бачке Паланке за постигнуте резултате на пољу хуманитарног рада, Драгутину Карлу
Костелцу из Бачке Паланка за постигнуте резултате у области спорта и Ненаду Живкову
из Бачке Паланке за постигнуте резултате у области културне делатности.

Одборници Скупштине општине на Седници су такође донели Решење о
именовању новог директора Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка,
затим Закључак о утврђивању Предлога министру пољопривреде, шумарства и
водопривреде за именовање председника и заменика председника и чланова Комисије за
вођење поступка и доношења решења по захтеву за враћање земљишта, а у усвојено је и
Решење о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика Краљу
Петру I Карађорђевићу у Бачкој Паланци.

Одборници Скупштине општине Бачка Паланка већином гласова усвојили су и
остале тачке дневног реда.