107. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 3. октобра 2018. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са 102. седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 22. августа 2018. године; Усвајање записника са 103. седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 31. августа 2018. године; Усвајање записника са 104. седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 14. септембра 2018. године;

2. Утврђивање Предлога одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка-путем поклона
(Известилац: Зоран Баћина);

3. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!