Набавка радова на реконструкцији објекта Предшколске установе „Младост“

Набавка радова на реконструкцији објекта Предшколске установе „Младост“ за унапређење услова за инклузију мигрантске деце у предшколском образовању – замена столарије