26. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Скупштине општине одржаће се у уторак, 2. октобра 2018. године, у великој
сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са
почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника 24. седнице Скупштине општине Бачка Паланка, одржане 24.
  јула 2018. године и записника 25. седнице Скупштине општине Бачка Паланка,
  одржане 6. августа 2018. године;
 2.  Доношење Одлуке о приступању доношењу Статута Општине Бачка Паланка
  (Известилац: Рајка Појужина);
 3. Доношење Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење родне
  равноправности на територији Општине Бачка Паланка за период 2019 – 2022.
  године (Известилац: Маја Пилиповић);
 4. Доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о држању домаћих животиња и
  кућних љубимаца на територији Општине Бачка Паланка (Известилац: Зоран Баћина);
 5. Доношење Одлуке о отпису потраживања Општине Бачка Паланка према АД
  “Галеника” Београд (Известилац: Бранимир Кузманчев);
 6. Доношење Одлуке о додели Октобарске награде Општине Бачка Паланка за 2018. годину (Известилац: Мита Лачански);
 7. Доношење Одлуке о подизању споменика Краљу Петру I Карађорђевићу у Бачкој Паланци (Известилац: Мирослава Шолаја);
 8. Доношење Закључка о утврђивању Предлога министру пољопривреде, шумарства и водопривреде за именовање председника и заменика председника и чланова Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта (Известилац: Мита Лачански);
 9. Доношење Решења о престанку дужности вршиоца дужности директора Народне библиотеке “Вељко Петровић” у Бачкој Паланци (Известилац: Мита Лачански);
 10. Доношење Решења о именовању директора Народне библиотеке “Вељко Петровић” Бачкој Паланци (Известилац: Мита Лачански);
 11. Доношење Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Бачкој Паланци (Известилац: Мита Лачански); Доношење Решења о и
 12. меновању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Бачкој Паланци (Известилац: Мита Лачански);
 13. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Браћа Новаков“ Силбаш (Известилац: Мита Лачански);
 14. Доношење Решења о образовању Комисије за предлагање назива насељених места, улица, тргова и других делова насељених места и именовању њених чланова (Известилац: Мита Лачански);
 15. Доношење Решења о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизањуспоменика Краљу Петру I Карађорђевићу у Бачкој Паланци и именовању чланова Одбора (Известилац: Мита Лачански);
 16. Одборничка питања;

Позивамо да извештавате!