УТВРЂЕНА ЕКОНОМСКА ЦЕНА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПУ „МЛАДОСТ“

На данашњој, 106. седници Општинског већа, већници су донели Решење о
утврђивању економске цене боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка за радну 2018/2019. годину.

Руководилац Одељења за друштвене делатности Општинске управе општине
Бачка Паланка, Мирослава Шолаја, образложила је да и за ову радну годину, као и
претходне четири године, родитељи плаћају 4.954,00 динара односно 20% од укупне
економске цене која износи 24.772,00 динара по детету. Ступањем на снагу новог Закона о основама система образовања и васпитања у октобру 2017. године јединица локалне самоуправе није више у обавези да плаћа 80% од укупне економске цене по детету, него до 80%. Општина Бачка Паланка обезбедила је, дакле, максимална средства из опсега предвиђеног Законом.

Осврћући се на рад Предшколске установе, која је на разматрање Већу поднела
Извештај о раду за радну 2017/2018. годину, председник Општинског већа Бранислав
Шушница изнео је податак да су у последње две године отворена три, а у плану је
отварање и још три вртића у Бачкој Паланци, Силбашу и Обровцу, односно да се ради на проширењу мреже предшколске установе.

В.д. директор Предшколске установе, Горан Шатара, истакао је да ће вртић који се
планира за изградњу и отварање на Синају имати шест васпитних група, од којих ће
четири бити јасленог узраста те ће тако занемарљиво мали број деце остати на листи
чекања за упис у вртић.