106. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 26. септембра 2018. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са седница Општинског већа Општине Бачка Паланка;
 2. Доношење Решења о утврђивању економске цене боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка за школску 2018/2019. годину
  ( Известилац: Мирослава Шолаја )
 3. Разматрање Извештаја о раду Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2017/2018. годину
  ( Известилац: Горан Шатара )
 4. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2018/2019. годину
  ( Известилац: Горан Шатара )
 5. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Анекс Предшколског програма Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2018/2019. годину
  ( Известилац: Горан Шатара )
 6. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка
  ( Известилац: Горан Шатара )
 7. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!