104. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у петак, 14. септембра 2018. године, у малој
сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са
почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Утврђивање Предлога одлуке о приступању доношењу Статута општине Бачка
Паланка
(Известилац: Рајка Појужина);

2. Доношење Решења о образовању Конкурсне комисије за избор начелника
Општинске управе општине Бачка Паланка14
(Известилац: Бранислав Шушница);

3. Расписивање Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске
управе општине Бачка Паланка
(Известилац: Бранислав Шушница);

4. Утврђивање Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о држању домаћих
животиња и кућних љубимаца на територији Општине Бачка Паланка
(Известилац: Зоран Баћина);

5. Утврђивање Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнади за
заштиту и унапређивање животне средине на територији општине Бачка Паланка
(Известилац: Зоран Баћина);

6. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Савета Месне заједнице
„Нова Гајдобра“ Нова Гајдобра о финансирању запосленог средствима буџета
Општине Бачка Паланка
(Известилац: представник Месне заједнице Нова Гајдобра);

7. Утврђивање предлога Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење
родне равноправности на територији Општине Бачка Паланка за период 2019-
2022. године
(Известилац: Маја Пилиповић);

8. Доношење Решења по приговору „Carlsberg Srbija“ д.о.о. из Челарева на акт
Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе Општине
Бачка Паланка
( Известилац: Марија Кутањац );

9. Доношење Решења по жалби Иванке Ајдер из Деспотова изјављене против
решења о признавању права на регресирање трошкова домског смештаја ученика
број IV-04-451-5/2018-282 од 20. августа 2018. године
(Известилац:Мирослава Шолаја);

10. Питања и предлози

Позивамо да извештавате!