Почетак пописа имовине у општини Бачка Паланка

У петак, 7. септембра 2018. године, са почетком у 11,30 часова, у малој сали
Скупштине општине, одржаће се састанак поводом почетка евидентирања објеката који
су предмет опорезивања порезом на имовину, а за које нису поднете пореске пријаве у
складу са Законом, у оквиру програма „Реформа пореза на имовину“.

Састанку ће осим 12 ангажованих пописивача, присуствовати и председник
општине Бранислав Шушница, председник Скупштине општине Мита Лачански, заменик
начелника Општинске управе Рајка Појужина и чланови Радне групе за израду „Акционог
плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава
прикупљених по основу пореза на имовину у општини Бачка Паланка“.
На састанку, ангажовани пописивачи добиће детаљније инструкције и алате за
што квалитетнији рад.

Наведена активност финансира се у целости кроз Пројекат „Техничка помоћ и
финансијска подршка“ у оквиру Програма „Општински економски развој у Источној Србији
2017 – 2021. – фаза 2“, у складу са Грант уговором закљученим између Међународне
организације International Management Group – IGM, као уговарачким телом, и Општине
Бачка Паланка, као корисником средстава. Средства су обезбеђена од стране Амбасаде
Швајцарске, Швајцарске агенције за развој и сарадњу у Србији, а Пројекат се реализује
кроз сарадњу Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Министарства
финансија и СКГО.

Позивамо да извештавате!