102. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 22. августа 2018. године, у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра И број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са 92. седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка, одржане дана 7. јуна 2018. године;

2. Доношење решења о измени Решења о образовању Стручног тима за спровођење поступка расписивања јавног позива за поверавање обављања јавног приградског превоза путника на територији општине Бачка Паланка
(Известилац: Милорад Париповић);

3. Доношење решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом-катастарска парцела број 7303/3 ко Бачка Паланка-град
(Известилац: Зоран Баћина);

4. Питања и предлози

Позивамо да извештавате!