ОГЛАС о спровођењу поступка јавног надметања (лицитације) за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта

ОГЛАС о спровођењу поступка јавног надметања (лицитације) за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка.