Документи

Oвлашћено лице за заштиту података о личности (.пдф)

Списак овлашћених лица – службеника за вођење управног поступка и одлучивању у управном поступку (.пдф)

Статут Општине (.пдф)

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији (.пдф)

I Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији (.пдф)

Одлука о максималном броју запослених за 2017. (.пдф)

Одлука о матичним подручјима Општине Бачка Паланка (.пдф)

Списак запослених у Општинској управи по одељењима (.пдф)

Упутство за поступање у складу са чланом 9 и 103 ЗУП – а (.пдф)

Одлука о орфанизацији Општинске управе Бачка Паланка и опште одредбе (.пдф)