Легализација

СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ 2016/2018.
Редни бр. Подносилац захтева Број решења о озакоњењу са датумом издавања Врста и намена објекта Локација
Место подносиоца захтева Улица и број подносиоца захтева Број кат. Парцеле
1 Бешка Дана и Јарка IV-05-351-796/2014 од 08.02.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Доситејева 39 3936
2 Купусинац Александра IV-03-351-1320/2003 од 09.02.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Иве Лоле Рибара 45 5369
3 Ђураков Ђорђе IV-05-351-440/2013 од 09.02.2016 стамбени објекат Силбаш Светосавска 81 1027
4 Мејић Гордана и Никола IV-03-351-455/2010 од 01.03.2016 2 помоћна објекат Бачка Паланка Краља Петра I 25 23031/1
5 Ђокић Радислав IV-03-351-593/2010 од 01.03.2016 економски објекат Товаришево Бранка Радичевића 53 71
6 Дугајлић Радмила и Зоран IV-03-351-128/2014 од 07.03.2016 стамбени објекат Челарево Пролетерска 26 1178
7 Бабић Мирко IV-03-351-225/2010 од 08.03.2016 стамбени објекат Бачка Паланка В.Ж. Мишића 286 23025/3
8 Марјановић Борис IV-05-351-225/2014 од 10.03.2014 стамбени објекат Челарево Новосадска 16 70/2
9 Бршадинац Радован IV-05-351-39/2014 од 11.03.2016 економски објекат Пивнице Партизанска 2а 2609
10 Грубор Бранислав IV-03-351-1511/2003 од 14.03.2016 помоћни објекат Бачка Паланка Мике Антића 10 6031/2
11 Глувић Даринка и Бојана IV-05-351-109/2014 од 14.03.2016 стамбени објекат Обровац краља Петра I 22 744
12 Димић Слободан и Винка IV-03-351-367/2010 од 16.03.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Шумска 7 2359/1
13 Милиновић Александра IV-03-351-80/2014 од 16.03.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Ј.А 90 71
14 Поповић Мићо IV-05-351-108/2003 од 17.03.2016 стамбени и помоћни Нештин Карађорђева 106 4238/1
15 Ристић Бранислав и Владимир IV-05-351-347/2014 од 22.03.2016 помоћни објекат Бачка Паланка 9.В.ударне бригаде 9 3418/2
16 Медић Драган IV-05-351-39/2016 од 22.03.2016 стамб-пословни објекат Бачка Паланка в.Ж. Мишића 53 2124
17 Савић Живко IV-05-351-174/2104од 22.03.2016 помоћни објекат Бачка Паланка Семберска 256/8
18 Буилчик Марија и Владимир IV-05-351-177/2010 од 22.03.2016 стамбени објекат Врбас Сивч Јовгена 108 4429/1
19 Црквена општина Челаревска-гложанска IV-05-351-513/2010 од 23.03.2016 објекат цркве Челарево Милана Ћупе 2 723
20 Деспенић Јосип IV-05-351-351-181/2014 од 24.03.2016 стамбени објекат Товаришево Милета Протића 34 706
21 Видовић Љубо IV-05-351-1630/201 од 25.03.2016 стамбени и 2 помоћна Нештин Коче Поповића 38 135
22 Бег Олга IV-05-351-548/2010 од 25.03.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Жарка Зрењанина 91 2305/2
23 Инић Стеван IV-05-351-58/2014 oд 30.03.2016 стамбени објекат Брашадин Рибарска 8 1932
24 Бјелић Раде и Ковиљка IV-05-351-1472/2010 од 31.03.2016 стамбени и 3 помоћна Челарево Јанка Чмелика 28 273
25 Мијатовић Милорад IV-03-351-523/2010 од 01.04.2016 помоћни објекат Бачка Паланка Краља Петра I 15/1 7871
26 Фабри Катарина III-03-351-1085/2003 oд 05.04.2016 доградња стамбеног и помоћни Челарево Ђорђа Зличића 10 1338
27 Мирослав Стојнић IV-05-351-41/2016 oд 22.04.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Староградска 7 22887/3
28 Драгосављевић Никола IV-05-351-283/2014 од 27.04.2016 економски објекат Нештин Коче Поповића 30 103
29 Радека Љиљана и Ненад III-03-351-252/2003 oд 27.04.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Пролетерска 16/5 4524/1
30 Митровић Јован IV-05-351-500/2010 oд 28.04.2016 надоградња стамбеног објекта Бачка Паланка Бранка Ћопића 10491/7
31 Зец Милан IV-03-351-1325/2003 од 04.05.2016 стамбени објекат Младеново Унска 1 1425/7
32 Пауновић Мирјана IV-05-351-776/2010 од 09.05.2016 стамбени објекат Нова Гајдобра Маршала Тита 7 465
33 Петровић Миле IV-05-351-36/2014 od 11.05.2016 економски објекат Бачка Паланка Марије Бурсаћ 28 2296
34 Д.О.О.”ЋОСИЋ” IV-05-351-158/2010 од 12.05.2016 помоћни објекати Бачка Паланка Новосадски пут 27 3491
35 Грубор Чедомир IV-05-351-317/2014 од 31.05.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Дунавска обала 6403
36 Кукрић Милан IV-03-351-19/2016 од 30.05.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Савска 27 10498/6
37 Николић Раде IV-05-351-163/2014 од 02.06.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Железничко насеље42 770/4
38 Латковић Здравко IV-05-351-600/2003 oд 03.06.2016 стмбени објекат Бачка Паланка Гундулићева 164 22887/1
39 Дрљача Владимир IV-05-351-996/2010 од 06.06.2016 пољоривредни објекат Бачка Паланка Краља Петра I 36  
40 Гергељ Шандор IV-05-351-56/2014 oд 06.06.2016 стамбени и пословни обејкат Суботица Сенћански пут 92 21471/5
41 Вуковић Милош IV-05-351-70/2014 од 07.06.2016 стамбени и помоћни Бачка Паланка Његошва 23 2873
42 Борковић Никола IV-05-351-96/2014 oд 09.06.2016 надоградња стамбеног објекта Бачка Паланка Паланачка 3 4262
43 Мрђа Слободан IV-05-351-98/2016 oд 10.06.2016 стамбени објекат Челарево Милана Атлагића 80/а
44 Д.ОО. Индех БМ IV-05-351-30/2014 oд 10.06.2016 помоћни-пословни Бачка Паланка Радничка 70 225/13
45 Меселджија Дане и Недељка IV-05-351-377/2014 од 13.05.2016 помоћни објекат Бачка Паланка Пионирска 13 2854/26
46 Булајић Владо IV-05-351-912/201-1 од 06.07.2016 помоћни објекат Бачка Паланка Жарка Зрењанина 117 2134/2
47 Булајић Владо IV-05-351-912/201-2 од 06.07.2016 економски објекат Бачка Паланка Жарка Зрењанина 117 2135
48 Медић Драган IV-05-351-142/2016 од 07.07.2016 стамбени објекат Бачка Паланка В.Живојина Мишића 53 2125
49 Бајић Мијодраг Мирјана IV-05-351-838/2003 од 08.07.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Лазе Костића 12 6586
50 Радојевић Бора и Ђурђа IV-053-351-1082/2003 од 11.07.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Пролетерска 20 4532/2
51 Јерков Стеван IV-05–351-296/2014 oд 12.07.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Бранка Радичевића 134 845/16
52 Гуљаш Драган IV-05-351-278/2016 oд 18.07.2016 економски објекат Силбаш Петра Драпшина 96 1004
53 Ћопић Јово IV-03-351-1125/2003 oд 18.07.2016 стамбени објекат Младеново Дунавска 6 1425/1
54 Новаковић Сава и Мирјана IV-05-351-953/2016 oд 18.07.2016 стамбени обејкат Бачка Паланка Жртава Фашизма 12 4704/9
55 Копања Дара IV-05-351-800/2010 од 22.07.2016 реконструкција стамбеног обј. Бачка Паланка Славка Родића 31 5716
56 Хаџи-Стевић Загорка IV-05-351-805/2010 oд 28.07.2016 викенд кућа С.Митровица Ђуре Јакшића 60 4642/17
57 Стојановић Недељко IV-05-351-390/2016 од 02.08.2016 доградња стамбеног и помоћни Бачка Паланка Браће Новака 39 792/1
58 Јеличић Никола и Миланка IV-05-351-259/2016 oд 02.08.2016 помоћни објекат Челарево Ђуре Ђаковића 20 1203
59 Вулетић Душан IV-05-351-237/2016 од 04.08.2016 доградња стамб. стамбени и помоћни Бачка Паланка иве Лоле Рибара 147 4888/1
60 Илић Стева IV-05-351-1011/2010 oд 05.08.2016 пословни објекат Бачка Паланка Трг братства и једин. 11 580/4
61 Јанић Сава IV-05-351-953/2010 од 11.08.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Бранка Радичевића 230 22836
62 Д.О.О” РЕВАХ ПЛУС” IV-05-351-435/2014 oд 11.08.2016 помоћни објекат Бачка Паланка В.Живојина Мишића 49 2148
63 Радовановић Раденко IV-05-351-246/2016 од 25.08.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Бранка Радичевића 29 2267/2
64 Mилошевић Радован IV-05-351-394/2013 од 05.09.2016 стамбени објекат и помоћни објекат Н.Гајдобра Пролетерска 107 1429
65 Марковић Душан IV-05-351-227/2014 oд 06.09.2016 стамбени и помоћни објекат Деспотово Д.Обрадовића 11 6586
66 Ивановић Љубомор IV-03-351-1127/2013 од 08.09.2016 стамбени објекат Бачка Паланка гУндулићева 2 6821
67 Мишков Светислав IV-03-351-1731/2003 од 08.09.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Цара Лазара 225 4071
68 Поповић Мића IV-05-351-1409/2010 од 13.09.2016 стамбени објекат Нештин Карађорђева 106 4238/1
69 Јуришић Драгана IV-05-351-1608/2003 oд 20.09.2016 стамбени објекат Бачка Паланка 20.Октобар 15 6619
70 Перлета Снежана IV-05-351-290/2010 oд 23.09.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Шафарикова 81 3325/2
71 Мојжиш Ђуро IV-05-351-153/2010 од 27.09.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Цара Лазара 210 4031
72 Делалић Владимир IV-05-351-452/2003 од 29.09.2016 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Ц.Лазара 101 2046/1
73 Балинт Михаљ IV-05-351-188/2010 oд 05.10.2016 помоћни објекат Бачка Паланка Београдска 16 1132
74 Печи Даниел IV-05-351-460/2014 oд 04.10.2016 помоћни објекат Бачка Паланка Сремска 10 5171
75 Вуковић Милош IV-05-351-70/2014 од 05.10.2016 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка М.Тита 12 2874
76 Kaрановић Ђура и Здравка IV-05-351-305/2010 од 21.10.2016 стамбени објекат Бачка Паланка 20.Октобар 106 6096/1
77 Шиљак Стеван IV-05-351-301/2010 од 13.10.2016 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Доситејева 80 4527/5
78 Кесић Милуша IV-05-351-690/2010 од 24.10.2016 стамбени објекат Бачка Паланка В.Ж.Мишића 28 2383/1
79 АД” Подунавље” IV-05-351-560/2016-8 од 25.10.2016 помоћно-складишни објекат Бачка Паланка Ј.А 42 5353/1
80 Јовић Драган IV-03-351-44/2014 од 27.10.2016 виноградарска кућица Бачка Паланка Ужичка 2 502/2
81 Кукобат Радивој IV-05-351-234/2014 од 31.10.2016 стамбини обејекат Младеново Косовска 92 1144/1
82 Мајкић Ратко IV-05-351-514/2010 од 02.11.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Дунавска 30 10527/3
83 Лазаревић Драган IV-03-351-1166/2003 01.11.2016 приземни објекат Бачка Паланка Веселина Маслеша 40 5527
84 Ненадов Урош IV-05-351-1571/2003 од 02.11.2016 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Ђ.Зличића 11 3761
85 Ђурић Сњежана IV-03-351-865/2003 од 03.11.2016 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Кумановска 17 5527
86 Поповић Драгомир IV-05-351-1099/2010 од 07.11.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Вука Караџића 21131
87 Радаков Александар IV-05-351-1588/2010 од 09.11.2016 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка В.Ж.Мишића 245 1154
88 Летић Јовица IV-05-351-927/2010 oд 10.11.2016 2 помоћни објекат Бачка Паланка Б.Радичевића 115 1786/1
89 Грубор Драгослав и Недељка IV-05-351-302/2014 од 15.11.2016 помоћни објекат Бачка Паланка Карађорђева 106 1940/4
90 Bonnie Ficher IV-05-351-634/2016 од 17.11.2016 стамбено-пословни Munhen Hannaversts 25 6345
91 Баљ Данило IV-05-351-273-2014 oд 22.11.2016 виноградарска кућица Бачка Паланка Блок Патризан 2 21123
92 Струхарик Хелена III-03-351-1848/2003 од 22.11.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Дунавска Обала 271 6723
93 Тот Мира IV-05-351-526/2014 од 24.11.2016 дограђени стамбени Бачка Паланка Блок Патризан 3 1847/2
94 Ђокић Радислав IV-05-351-593/2010-1 од 25.11.2016 3 помћна објекта Товаришево Б.Радичевића 53 71
95 Мајкић Горан IV-05-351-291/2010 oд 25.11.2016 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Дунавска 30 1940/4
96 Мустафовић Мехмед IV-05-351-955/2010 од 28.11.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Партизанска 1 б 2962/2
97 Бљељац Миломир и Нада IV-05-351-67/2014 oд 29.11.2016 доградња стамбеног и помоћног Бачка Паланка Гаврила Принципа 7 2376/2
98 Данилов Ђорђе IV-05-351-401/2010 oд 30.11.2016 помоћни објекта Товаришево М.Тита 103 401
99 Фаркаш Павле IV-03-351-1765/2003 oд 06.12.2016 стамбени објекат Бачка Паланка Цане Бабовић 2 1556
100 Бијелић Сима IV-05-351-228/2014 од 20.12.2016 економски објекат Челарево Кудељиште 1371/4
101 Гломазић Миодраг IV-05-351-478/2016 од 22.12.2016 помоћни објекат Челарево Босанска 18 687
102 АМК”Бачка” IV-05-351-708/2016 од 26.12.2016 2 пословна објекта Бачка Паланка Ј.А. 22 5460
103 Мирковић Бранислав IV-05-351-520/2016 од 26.12.2016 стамбени објекат Челарево Милана Атлагића 75 869
104 Вујић Јелена IV-05-351-1616/2003 од 04.01.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Бранка Бајића 20 2501
105 Шиндиљ Љубинка IV-05-351-310/2016 од 05.01.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Ж.Зрењанина 44 5343
106 Дамјановић Данијела и Дане IV-05-351-345/2003 од 07.06.2017 помоћни објекат Челарево Ђуре Ђаковића 40 1229
107 Бјелић Драго IV-05-351-688/2010 од 06.01.2017 стамбени објекат Челарево Милана Ћупе 45 771/1
108 Вршајов-Гужвица Биљана III-03-351-1710 /2003 од 06.01.2017 реконструкција тавана Бачка Паланка Банатска 2 295/2
109 Станковић Добро IV-05-351-442/2016 од 10.01.2017 стамбени и 2 помоћна објеката Гајдобра Благоја Паровића 4 1433/2
110 Тасић Зорка IV-05-351-670/2009 од 11.01.2017 стамб-пословни и 2 економски објекат Бачка Паланка Б.Рибникара 172/1
111 Јелача Ненад IV-05-351-642/2016 од 17.01.2017 стамбени објекат Челарево Новосадска 48 745
112 Марцикић Мита IV-05-351-1169/2010 од 19.01.2017 стамбени објекат Бачка Паланка В.Ж.Мишића 160 1641
113 Марцикић Мита IV-05-351-1444/2010 од 19.01.2017 помоћни објекат Бачка Паланка В.Ж.Мишића 160 1640/1
114 Савић Јасмина IV-05-351-399/2014 oд 24.01.2017 виноградарска кућица Бачка Паланка Ј.А.44/3 4268/1
115 Д.О.О. “Платнер” IV–05-351-5/2017 од 11.01.2017 поткровље стамб-пословног објекта Бачка Паланка Новосадски пут 19 3295
116 Бодор Биљана IV-05-351-115/2014 од 31.01.2017 економски објекат Бачка Паланка Стевана Хателе 391
117 АД” ДИЈАМАНТ” IV-05-351-1674/2010 од 27.01.2017 економски и 2 помоћна Зрењанин Темишварска 14 3892
118 Коларов Влајко IV-05-351-1525/2003 од 01.02.2017 помоћни обејкат Бачка Паланка Доситејева 4 4993
119 Коларов Влајко IV-05-351-1525/2003-1 oд 01.02.2017 економски објекат Бачка Паланка Доситејева 4 4994
120 Инђић Мира IV-05-351-1512/2010 од 04.02.2017 стамбени и 2 помоћна обејкта Бачка Паланка Ј.А. 102 5035/1
121 Врањеш Ђурђа IV-05-351-627/2016 од 06.02.2017 стамбени објекат Челарево Сељачких Буна 75 675/1
122 Зубац Ненад IV-05-351-337/2016 од 08.02.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Тополска 7 290/4
123 Петровић Јелена IV-05-351-386/2016 од 13.02.2017 помоћни објекат Челарево Моше Пијаде 438
124 Радаковић Слободан IV-05-351-328/2014 од 20.02.2017 викенд кућа С.Митровица Кнеза Лазара 15 4425
125 Д.О.О “Браћа Илић” III-03-351-866/2003 од 24.02.2017 управна зграда и трафо станица Бачка Паланка С. Милетића 190
126 Куљић Милован IV-05-351-647/2016 од 24.02.2017 помоћни објекат Бачка Паланка ж.Зрењанина 68/3 1331
127 Кнежевић Јовица IV-05-351-1648/2010 од 27.02.2017 стамбени и 2 помоћна објекта Бачка Паланка Цара Лазара 103 2043/1
128 Јанић Сава IV-05-351-954/2010 oд 28.02.2017 економски обејкат Бачка Паланка Бранка Радичевића 230 1451
129 Ракић Милан IV-05-351-241/2016 од 28.02.2017 2 помоћна објекат Челарево С.Марковића 7 1129/1
130 Николашевић Марија и Мирослав IV-05-351-381/2016 од 01.03.2017 стамбени објекат Челарево И.Л.Рибара 82 1051
131 Зубац Љубомир IV-05-351-281/2014 од 02.03.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Вуковарска 22 10531/2
132 Вукојевић Анте IV-05-351-409/2010 од 01.03.2017 стамбени и економски објекат Н.Гајдобра Ж.Зрењанина 33 1249
133 Рађеновић Бранко и Ана IV-05-351-9/2014 од 03.03.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Ђ.Зличића 63 3862/2
134 Булајић Владо IV-05-351-338/2016 од 09.03.2017 економски и помоћни објекар Бачка Паланка Ж.Зрењанин 117 134/1
135 Сантрач Горан IV-05-351-293/2016 од 06.04.2017 стамбени објекат Челарево И.Л.Рибара 22 1167
136 Васић Десимир IV-05-351-425/2016 од 09.03.2017 стамбени објекат Бачка Паланка К.Фејеш 3 3010
137 Вујасиновић Миладин IV-05-351-432/2016 од 20.03.2017 стамбеи објекат Бачка Паланка Паланачка 15 5883
138 Тубић Милева и Нколић Љиљана IV-05-351-385/2016 од 20.03.2017 помоћни објекат Челарево З. Челара 12 418
139 Мејић Обрад и Винка IV-05-351-601/2003 од 20.03.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Београдска 34 23030/1
140 Кршић Ристо IV-05-351-33/2017 од 15.03.2017 доградња стам. и доградња помоћниог Бачка Паланка М.П.Камењара 23 1369
141 Недељков Љиљана IV-05-351-1416/2016 од 17.03.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Ц.Лазара 170 3780/2
142 Хорват Горан IV-05-351-7/2017 од 20.03.2017 пословно-стамбени објекат Бачка Паланка И.Л.Рибара 126 5160
143 Стојановић Јела IV-05-351-96/2016 од 21.03.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Браће Новаков бб 839
144 Д.О.О”Алинг Конел” IV-05-351-322/2016 од 29.03.2107 складишна хала и производ.радионица Гајдобра Железничка 10 89
145 Почуч Милан и Недељка IV-05-351-233/2010 од 22.03.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Ц.Лазара 229 4079/2
146 Јовић Илија IV-05-351-563/2016 од 30.03.2017 стамбени објекат Н.Гајдобра М.Тита 41 1329
147 Пејак Милица IV-05-351-511/2016 oд 30.03.2016 помоћни и 2 економска објекта Силбаш Масарикова 85 399
148 Живков Предраг IV-05-351-235/2016 од 04.04.2017 помоћни објекат Челарево Младена Стојановћа 13 1192
149 Грујић Марија IV-05-351-167/2016 викенд кућа Челарево Иве Лоле Рибара 95 4424/6
150 Бјелић Драган IV-05-351-298/2016 помоћни објекат Челарево Иве Лоле Рибара 51 1086
151 Крстин Биљана IV-05-351-523/2016 викенд кућа Нови Сад Данила Киша 14/а 4633/2
152 Кецман Перо и Анђа IV-05-351-1471/2010 помоћни објекат Бачка Паланка 1. маја 14 4929/4
153 Петровић Слободан IV-05-351-910/2003 стамбени објекат Бачка Паланка Кордунашка 2 1040/6
154 Бокан Цуја IV-05-351-1254/2010 помоћни објекат Бачка Паланка 8. марта 30 2471/2
155 Окрајац Илија и Амалија IV-05-351-54/2014 стамбени објекат Бачка Паланка Дунавска обала 84 6349
157 Стакић Коста IV-05-351-436/2014 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Југословенске армије 86 5051
159 Пајић Милован IV-05-351-308/2017 стамбени и помоћни објекат Силбаш Петра Драпшина 86 1018
160 Зец Мирко и Милан IV-05-351-141/2014 од 06.04.2017 стамбени и два помоћна објекта Бачка Паланка Војводе Живојина Мишића 232 1573
161 Лабус Драган IV-05-351-1313/2010 од 07.04.2017 стамбени и помоћни објекат Челарево Милана Ћупа 18 777
162 Илић Филип IV-05-351-94/2017 од 27.04.2017 пословни и помоћни објекат Бачка Паланка Београдска 23 5458/2
163 Гајић Предраг IV-05-351-692/2010 од 12.04.2017 производна хала и магацин Бачка Паланка Војводе Живојина Мишића 237 1255/1
164 Љубичић Ружа IV-05-351-1044/2010 од 16.05.2017 дограђени део стамбеног објекта Бачка Паланка 20.октобар 6469
165 Солдо Стеван и Стака IV-05-351-271/2010 од 14.06.2017 стамени и помоћни објекат Бачка Паланка Николе Тесле 5938/4
166 Зец Бошко IV-05-351-211/2016 од 15.06.2017 стамбени и два помоћна објекта Бачка Паланка Цара Лазара 227 4072
167 Радовић Душан IV-05-351-122/2017 од 16.06.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Родољуба Чолаковића 4 1925/3
168 Бојиновић Бранко IV-05-351-502/2016 од 12.07.2017 стамбени и помоћни објекат Челарево Иве Лоле Рибара 95 1022
169 Остојин Славко IV-05-351-377/2010 стамбени објекат Силбаш Браће Станков 87 1323
170 Половина Симо IV-05-351-299/2016 помоћни објекат Челарево Иве Лоле Рибара 75 1097
171 Гатарић Славиша IV-05-351-363/2010 од 27.04.2017 стамбени објекат Сремска Митровица Мајке Југовића 13 4436/1
172 Дукић Мирјана и Илија IV-05-351-162/2016 од 28.04.2017 стамбени објекат Челарево Ђорђа Зличића 14 1340/1
173 Мандић Дејан IV-05-351-1612/2010 од 28.04.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Београдска 22 1127
174 Цинкоцки Бранислав IV-05-351-129/2014 од 05.06.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Иве Лоле Рибара 196 6836/1
175 Булајић Милан IV-05-351-919/2010 од 12.06.2017 стамбени доградња и 5 економских Бачка Паланка Бранка Радичевића 85 593
176 Мадић Гордана IV-05-351-282/2010 од 21.04.2017 стамбени и помоћни објекат Товаришево Вардарска 36 1147
177 Пољански Далибор IV-05-351-416/2010 од 25.04.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Војвођанска 2 7033
178 Крстић Маринко IV-05-351-235/2014 од 21.04.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Браће Новаков 19 633
179 Петровић Душко IV-05-351-288/2010 од 03.03.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Тополска 41 296/24
180 Бузуровић Стеван IV-05-351-32/2017 од 12.06.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Бранка Радичевића 199 1364
181 Бадањац Павле IV-05-351-887/2010 од 06.06.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Краља Петра I 167 3874
182 Бањац Драган III-03-351-474/2003 од 07.04.2017 стамбени објекат Челарево Иве Лоле Рибара 22 1153/1
183 Бјељић Симо IV-03-351-73/2016 од 23.06.2017 економски објекат Челарево Ђорђа Зличића 30 1371/4
184 Црњански Војислав и Радмила IV-05-351-22/2016 од 02.06.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Максима Горког 10 4877/1
185 Гајић Сима IV-05-351-672/2009 од 31.03.2017 стамбени, помоћни и економски објекти Бачка Паланка Бранка Радичевића 165 1706
186 Грађин Горица IV-05-351-235/2017 од 31.05.2017 помоћни објекат Београд Булевар Арсенија Чарнојевића 53 6034
187 Јованић Јанко IV-05-351-252/2014 од 27.03.2017 стамбени објекат Челарево Здравка Челара 38 299
188 Јовић Лазар IV-05-351-158/2017 од 01.06.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Шумска 47 2237
189 Камањ Јанко IV-05-351-519/2016 од 06.06.2017 помоћни и 3 економска објекта Пивнице Петра Драпшина 209 1933
190 Марчета Соња и Драган IV-05-351-261/2017 од 15.06.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Црвеног крста 26 2620/12
191 Милутинов Катарина IV-05-351-50/2017 од 05.05.2017 стамбени и 2 помоћна објекта Бачка Паланка Радничка 18 2263
192 Мориц Жужана IV-05-351-522/2016 од 27.06.2017 викенд кућа Врбас Маршала Тита 96 4635/2
193 Перић Миодраг III-03-351-1103/2003 од 24.04.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Гундулићева 145 958/5
194 Петровић Лазар и Љиљана III-03-351-1052/2003 од 16.06.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Југословенске армије 98 5039
195 Рађеновић Љиљана и Чукић Мирјана IV-05-351-185/2017 од 04.07.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Саве Ковачевића 44 иЖарка Зрењанина 70 5958/1
196 Видовић Вид III-03-351-406/2003 од 07.06.2017 пословно-стамбени објекат Челарево Чарда 10 2890/1
197 Вигњевић Снежана и Драго IV-05-351-600/2010 од 18.05.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Бранка Ћопића 13 10491/8
198 Влајков Милорад IV-05-351-192/2010 од 31.03.2017 2 стамбена објекта Бачка Паланка Семберска 1 256/1
199 Нађ Маријена IV-05-351-402/2016 од 25.04.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Југ Богдана 54 3002
200 Векић Боја и Станко IV-05-351-156/2017 од 25.04.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Цара Лазара 39 2417
201 Радонић Радован IV-05-351-329/2014 од 25.04.2017 кућа за одмор Бачка Паланка 20. октобра 2 4692/3
202 Грађин Горан IV-05-351-558/2016 од 05.05.2017 стамбени и дограђени помоћни објекат Обровац Дунавска 86 986
203 Шолаја Јулијана III-03-351-1113/2003 од 09.05.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Војводе Живојина Мишића 243 4690
204 Галоња Јовица IV-05-351-302/2016 од 24.05.2017 два помоћна објекта Челарево Иве Лоле Рибара 24 388
205 Тизић Драган и Смиља IV-05-351-416/2016 од 18.05.2017 доградња стамбеног и помоћни објекат Бачка Паланка Шумска 14 3737
206 Вишекруна Здравко IV-05-351-267/2017 од 17.05.2017 доградња стамбеног и помоћни објекат Бачка Паланка Слободана Пенезића 19 1947/2
207 Кљајић Мирослав IV-05-351-352/2016 од 26.05.2017 стамбено и помоћни објекат Челарево Светозара Тозе Марковића 13 397
208 ДОО “Ћосић” IV-05-351-228/2017 од 26.05.2017 стамбени простор бр. 15 Бачка Паланка Новосадски пут 27 3467
209 Гајић Бранко IV-05-351-1636/2010 од 02.06.2017 стамбени објекат Деспотово Доситеја Обрадовића 108 708/1
210 Димитрић Добрила IV-05-351-665/2016 од 13.06.2017 помоћни и економски објекат Нови Сад Шумадијска 1 1015
211 Галоња Миладин IV-05-351-294/2016 од 13.06.2017 стамбеног објекта Челарево Ђуре Ђаковића 15 1155
212 Лазаревић Милорад IV-05-351-666/2010 од 19.06.2017 помоћни објекат Силбаш Бранислава Нушића 4 1376/2
213 Поњевић Славојка IV-05-351-210/2010 од 30.06.2017 пословни објекат са надрстрешницом Бачка Паланка Шафарикова 86/II 8950
214 Керекеш Веселин IV-05-351-348/2016 од 20.06.2017 помоћни објекат Челарево Пап Павла 17 1289
215 Ковачевић Љињана, Илић Јовица и Кнежевић Страхиња IV-05-351-1/2017 од 13.07.2017 стамбено-пословни објекат Бачка Паланка Краља Петра I 57 3505/1
216 Пилиповић Душко и Љубица IV-05-351-695/2010 од 08.05.2017 стамбени и 3 помоћна Бачка Паланка Сарајевска 7 6254
217 Анђелковић Јован IV-05-351-1643/2010 од 19.06.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Радивоја Увалића 3 4889/2
218 Вујановић Вера и Јелена и Пршић Мила IV-05-351-114/2014 од 20.06.2017 помоћни објекат Бачка Паланка, Суботица 1. Маја 3 и Средња 44 4923/5
219 Менђан Зора и др. IV-05-351-242/2016 од 07.07.2017 помоћног објекта Челарево Пролетерска 4 1333
220 Кљајић Снежана IV-05-351-264/2014 од 08.06.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Саве Ковачевића 16 5926
221 Лукић Оливера IV-05-351-425/2014 од 14.07.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Цара Лазара 130 2297
222 Стојановски Павле IV-05-351-386/2017 од 12.07.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Иве Андрића 21 1970/1
223 Кљајић Велимир и Миомирка IV-05-351-391/2016 од 06.07.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Иве Андрића 7 1961/6
224 Чањи Ђура IV-05-351-367/2017 од 04.07.2017 кућа за одмор и помоћни објекат Шид Максима Горког 13 4642/2
225 Квас Олга Iv-05-351-43/2014 од 17.07.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Дунавска обала 267 6721
226 Карановић Невенка IV-05-351-301/2016 од 16.06.2017 стамбеног објекта и надограђени део спрата Челарево Иве Лоле Рибара 41 394
227 Илић Жељко III-03-351-1094/2003 од 05.07.2017 стамбено-пословни објекат Бачка Паланка Гундулићева 158 958/4
228 Бокан Жарко и Анђа IV-05-351-664/2010 од 29.06.2017 помоћни објекат Младеново Краља Петра I 66 542/1
229 Цигањик Владимир и Виерка IV-05-351-371/2016 од 13.07.2017 економски објекат Пивнице Маршала Тита 42 1473
230 Бодоњи Анка IV-05-351-583/2010 од 27.06.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Браће Новаков 101 865
231 Кнежевић Бранко IV-05-351-275/2017 од 13.06.2017 стамбени објекат и две терасе Бачка Паланка Босанска 7 10481/3
232 Ћопић Драго IV-05-351-1593/2010 од 10.07.2017 стамбеног објекта Бачка Паланка Банатска 8 стан 4 23027/4
233 Кох Зоран IV-05-351-389/2017 од 13.07.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Иве Лоле Рибара 272 6995
234 Михајловић Ђорђе IV-05-351-214/2016 од 08.05.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Шафарикова 32 5067
235 Агић Анђа IV-05-351-187/2017 од 30.05.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Родољуба Чолаковића 8 1923/3
236 Пилиповић Петар, Пилиповић Бојана и Водалов Сања IV-05-351-286/2017 од 13.06.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Веселина Маслеше 38 2490/5
237 Кнежевић Ратко IV-05-351-248/2017 од 05.07.2017 помоћни објекат Челарево Милана Ћупа 22 776/1
238 Латиновић Драган IV-05-351-267/2014 од 12.06.2017 стамбени објекат Челарево Ђуре ђаковића 70 1254
239 Велемир Недељко IV-05-351-93/2014 од 15.05.2017 економски објекат Товаришево Маршала Тита 42 908/1
240 Маћешић Бранко III-03-351-126/2003 од 13.07.2017 производни објекат и надстрешница уз њега Бачка Паланка Ђуре Јакшића 21 849
241 Ајдук Зуска и Владимир IV-05-351-181/2017 од 21.07.2017 дограђени део стамбеног објекта и помоћни објекат Бачка Паланка Челаревска 32 4163/1
242 Филиповић Мика IV-05-351-355/2017 од 29.06..2017 дограђени стамбени објекат Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 84 1836/1
243 Лалић Борислав IV-05-351-464/2017 од 21.07.2017 дограђени стамбени објекат Бачка Паланка Шафарикова 15 8937
244 Ковачевић Зоран IV-05-351-1059/2010 од 23.06.2017 помоћни и два економска објекта Бачка Паланка Југословенске армије 58 21505/2
245 Станић Ранко IV-05-351-126/2016 од 11.07.2017 наткривену дворишну терасу и помоћни објекат Челарево Кудељариште 57 1371/45
246 Пуђа Милан IV-05-351-48/2017 од 28.06.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Радничка 17 2325
247 Мучибабић Милош IV-05-351-324/2017 од 21.07.2017 два помоћна објекта Бачка Паланка Светозара Марковића 50 3390
248 Шарко Андрија и Нада IV-05-351-77/2017 од 21.07.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Ранка Шипке 80 2519
249 Савић Милан IV-05-351-214/2010 од 14.07.2017 доградња стамбеног објекта Бачка Паланка Мајевичка 5 172
250 Богуновић Душан и Милева III-03-351-1981/2003 од 25.07.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Бранка Бајића 3 2333
251 Челић Ненад III-03-351-1275/2003 од 28.07.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Југословенске армије 19 296/7
252 ДОО “Real Knitting” IV-05-351-677/2016 од 4.8.2017 помоћни објекат Гајдобра Патријарха Павла 76 1327/2
253 Докман Милан IV-05-351-468/2017 од 25.7.2017 помоћни објекат Нова Гајдобра Пролетерска 86 1388
254 Тополић Ана и Драго III-03-351-1155/2003 од 27.7.2017 стамбеног објекта Бачка Паланка Пролетерска 20а 4534/2
255 Ковачевић Лука IV-05-351-233/2016 од 23.06.2017 помоћни објекат Челарево Кудељариште 55 1371/46
256 Бранковић Марија IV-05-351-229/2016 од 17.8.2017 викенд кућа Даниловград   183/6
257 Наташа Чеке III-03-351-834/2003 од 8.8.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Иве Лоле Рибара 234 6898
258 Окрајац Ержебет IV-05-351-404/2016 од 23.8.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Младена Стојановћа 13 2911
259 Кнежевић Михољка III-03-351-1817/2003 од 22.8.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Фабричко насеље 37 6064
260 Танкосић Драган, Јасминка и Стана IV-05-351-336/2016 од 26.6.2017 дограђени део стамбеног објекта Бачка Паланка Славка Родића 23 5931
261 Ступар Милош IV-05-351-145/2017 од 23.8.2017 спрат стамбеног објекта Челарево Милана Атлагића 34 901
262 Ничић Лепосава и Драгомир IV-05-351-579/2017 од 22.8.2017 стамкбени објекат Бачка Паланка Петровачка 6
263 Срдић Дејана IV-05-351-383/2017 од 21.8.2017 стамбени објекат Обровац Бранка Радичевића 7 1418
264 Мађар Зузана IV-05-351-433/2017 од 25.7.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Вељка Влаховића 4 509
265 Иванковић Босиљка IV-05-351-593/2016 од 01.8.2017 помоћни објекат Челарево Младена Стојановића 6 1322
266 Чинчурак Паскал IV-05-351-469/2017 од 27.7.2017 економски објекат Пивнице Војвођанска 80 468
267 ДОО “Техно Уна” IV-05-351-85/2014 од 28.7.2017 затворено складиште Челарево Новосадски пут бб 1383/5
268 Милошев Милица IV-05-351-360/2017 од 24.8.2017 доградња стам. објекта и помоћни објекат Бачка Паланка Бранка Радичевића 223 1327
269 Илић Драган и Лазар IV-05-351-443/2013 од 28.7.2017 стамбени и економски објекат Товаришево Лењинова 6/А 1582
270 Бркљач Душан III-03-351-625/2003 од 16.8.2017 стамбени објекат који се састоји од две посебне етажне целине Бачка Паланка Кумановска 28 2615/2
271 Стојачков Нада III-03-351-1299/2003 од 25.8.2017 стамбени и економски објекат Бачка Паланка Цара Лазара 214 21595
272 Рађеновић Љиљана и Чукић Мирјана IV-05-351-829/2010 од 15.8.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Жарка Зрењанина 70/Саве Ковачевића 44 5958/1
273 Галоња Душан и Јелена IV-05-351-604/2010 од 1.8.2017 стамбени и економски објекат Челарево Моше Пијаде 8 1825
274 Матковић Ђорђе и Јулијана IV-05-351-226/2017 од 31.7.2017 помоћни објекат Челарево Милана Ћупа 12 780
275 Чешљевић Мирко IV-05-351-561/2016 од 17.8.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка 20. октобра 155 6378
276 ДОО “Царго мобил” IV-05-351-241/2017 од 15.8.2017 интерна станица за снабдевање горивом моторних возила Челарево Милана Ћупа 27 2908
277 Барјактаров Нада и Владимир IV-03-351-55/2005        
278 Карановић Стеван IV-05-351-705/2016        
279 Станишић Никола и Злата IV-05-351-446/2016        
280 Ушјак Јован IV-05-351-446/2016        
281 Бабић Биљана и Марко III-03-351-644/2003        
282 Грубиша Александра IV-05-351-61/2017        
283 Хаберле Јасмина IV-05-351-106/2016        
284 Бјелош Стево IV-05-351-145/2014        
285 Наранџић Милорад IV-05-351-296/2016        
286 Тица Небојша IV-05-351-251/2016        
287 Драгичевић Зоран IV-05-351-194/2016        
288 Сабљић Радомир IV-05-351-74/2014-1        
289 Рочевић Адмир IV-05-351-150/2017        
290 Вукојев Слободан и Максим IV-05-351-203/2016        
291 Стакић Душан IV-05-351-381/2014        
292 Радак Славко IV-05-351-556/2016        
293 Пудар Миле III-03-351-1662/2003        
294 Панић Смиљанка IV-05-351-781/2010        
295 Мучаји Влатко IV-05-351-309/2017        
296 Тисак Драган IV-05-351-15/2017 од 7.9.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Цара Лазара 256 4122 и 4123
297 Ненадов Милош IV-05-351-522/2010 од 12.7.2017 три економска објекта Бачка Паланка Цара Лазара 183 1585
298 Попадић Боро IV-05-351-6/2017 од 4.8.2017 стамбени објекат Обровац Његошева 30 94
299 Благојевић Крстан III-03-351-1640/2003 од 7.8.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Бранка Радичевића 156 1663/2
300 АД “Група Универекспорт Бачка” IV-05-351-31/2016 од 17.2.2016 помоћни објекат (за прање гајби) Бачка Паланка Новосадски пут 10 4279
301 Пињух Здравко и Пињук Босиљка IV-05-351-389/2016 од 11.9.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Јандрије Томића 17 2621/11
302 АД “Група Универекспорт Бачка” IV-05-351-33/2016 од 28.8.2017 помоћни објекат (магацин амбалаже) Бачка Паланка Новосадски пут 10 4279
  ПРЕСЕК          
303 Ласло Золтан IV-05-351-595/2016 од 3.8.2017 стамбени објекат Челарево Пролетерска 44 362
304 ДОО “Агропром МПЗ” IV-05-351-224/2017 од 6.9.2017 економски објекат Обровац Војвођанска 71 1487
305 Влајков Радован, Влајков Сања, Томичић Александар и Томичић Снежана IV-05-351-76/2014 од 30.8.2017 отворена надстрешница и помоћни објекат Бачка Паланка Краља Петра I 165 3875/2
306 Золарек Јован и Јулијана/Јосип и Драгана III-03-351-1088/2003 од 8.9.2017 стамбени објекат и гаража Бачка Паланка Војводе Живојина Мишића 250А 1230
307 Јовић Јован IV-05-351-432/2014 од 25.8.2017 стамбени обејкат Бачка Паланка Југословенске армије 89 3610
308 Влајков Радован IV-05-351-124/2014 од 30.8.2017 два помоћна објекта Бачка Паланка Ђорђа Зличића 47 3817/2
309 Беговић Слободан IV-05-351-388/2017 од 8.8.2017 стамбени објекат Силбаш Светосавска 8 1203
310 Штајфер Ана и Андрија IV-05-351-268/2017 од 21.8.2017 стамбени објекат Челарево Словачка 38 128
311 Фреунд Драгица, Инес и Жељко IV-05-351-164/2016 од 17.8.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Гундулићева 134 997
312 Гаврић Драгомир IV-05-351-466/2017 од 14.8.2017 дограђени део стамбеног и помоћни објекат Бачка Паланка Радничка 62 372
313 ДОО “Агропром МПЗ” IV-05-351-225/2017 од 6.9.2017 дограђен део економског и дограђени део помоћног објекта Обровац Војвођанска 71 1488
314 АД “Група Универекспорт Бачка” IV-05-351-37/2017 од 25.8.2017 два помоћна објекта Бачка Паланка Новосадски пут 10 4255/1
315 АД “Група Универекспорт Бачка” IV-05-351-32/2017 од 28.8.2017 складишни објекат Бачка Паланка Новосадски пут 10 4279
316 ДОО “Стара паланка” IV-05-351-340/2016 од 26.9.2017 два економска објекта и помоћни објекат Бачка Паланка Цара Лазара 245 1178/1
317 Козомора Ђорђе IV-05-351-470/2017 од 14.8.2017 стамбени објекат Обровац Краља Петра Првог 64 2619/5
318 Плавшић Мита IV-05-351-157/2014 од 17.8.2017 три помоћна и четири економска објекта Бачка Паланка Светозара Милетића 198/А 21491/2
319 Глигић Босиљка IV-05-351-576/2016 од 5.10.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Цара Лазара 102 3383/2
320 Јанић Ружица III-03-351-1073/2003 од 26.9.2017 стамбено-пословни објекат и стамбени објекат Бачка Паланка Светозара Милетића 2 6731
321 АД “Група Универекспорт Бачка” IV-05-351-36/2017 од 25.8.2017 економски објекат Бачка Паланка Новосадски пут 10 4279
322 Дринић Бранко IV-05-351-135/2016 од 23.10.2017 стамбени и два помоћна објекта Бачка Паланка Староградска 11 1261
323 Стрешњак Даниел и Ружена IV-05-351-974/2017 од 25.10.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Ђорђа Зличића 20 3782/3
             
324 Ђукић Момчило IV-05-351-139/2014 од 23.11.2017 стамбени и помоћни објекат Обровац Крајишка 3 906
325 Томић Ђука IV-05-351-649/2017 од 11.9.2017 стамбени и помоћни објекат Нештин Радничка 32 187/34
326 Баћин Миладин IV-05-351-911/2010 од 27.10.2017 два економска објекта Товаришево Лењинова 91 1005
327 Ловре Миле IV-05-351-553/2017 од 10.11.2017 доградња стамбеног објекта Челарево Пап Павла 3 1438
328 Палинкаш Миша IV-05-351-1146/2017 од 17.11.2017 стамбени објекат Товаришево Веселина Маслеше 58 1921
329 Праштало Миле IV-05-351-122/2016 од 24.10.2017 стамбени објекат Челарево Петра Кочића бб 1371/30
330 Недимовић Ђорђе IV-05-351-224/2014 од 16.11.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Дунавска обала 249 6707
331 Шикман Миливој III-03-351-1774/2003 од 9.8.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Југословенске армија 67 21517
332 Ступар Драгомир IV-05-351-402/2017 од 23.8.2017 помоћни објекат Челарево Словачка 59 63
333 Трифунов Борислав IV-05-351-314/2017 од 9.8.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Слободана Бајића Паје 7 4205/1
334 Дробац Зорица IV-05-351-445/2017 од 24.11.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Југословенске армија 94 5045
335 Врањеш Раде IV-05-351-414/2017 од 12.9.2017 помоћни објекат Челарево Соње Маринковић 6 307
336 Шушница Недељко IV-05-351-1251/2017 од 23.11.2017 стамбени објекат Параге Светосавска 97 606
337 Инић Радован и Ружа IV-05-351-442/2017 од 13.9.2017 стамбени објекат Младеново Крајишка 32 176/2
338 Губа Густав IV-05-351-639/2017 од 8.11.2017 стамбени и помоћни објекат Пивнице Жарка Зрењанина 6 1509
339 Магура Тибор IV-05-351-420/2014 од 12.9.2017 викенд кућа Бачки Маглић Иве Лоле Рибара 16/2 4644
340 Ненадић Вељко IV-05-351-184/2017 од 28.9.2017 поткровље стамбеног објекта Бачка Паланка Омладинска 4 2485/25
341 Шкрбић Милена и Стојић Недељка IV-05-351-230/2017 од 20.10.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Михајла Пупина 22 2201
342 Мишков Наталија и Даница IV-05-351-339/2017 од 20.10.2017 економски објекат Бачка Паланка Жарка Зрењанина 31 4054
343 Милиновић Слободан IV-05-351-27/2014 од 13.10.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Бранка Радичевића 19 2275
344 Унковић Слободан и Видосава III-03-351-1156/2003 од 23.10.2017 стамбени објекат Гајдобра Бранка Радичевића 16 2266/2
345 Обрадовић Љубиша IV-05-351-594/2016 од 18.10.2017 помоћни и економски објекат Челарево Пролетерска 33 193
346 Пудар Миленко IV-05-351-231/2017 од 11.10.2017 стамбени, помоћни и економски објекат Гајдобра Мире Попаре 101 19
347 Семеновић Далибор и Семеновић – Раденковић Светлана IV-05-351-399/2017 од 2.10.2017 стамбени и помоћни објекат Београд Крунска 32 5219
348 Станић Љубица, Станић Жарко, Станић – Симић Негослава, Милиновић Зорица IV-05-351-1541/2010 од 13.10.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Светозара Милетића 16 4892/3
349 Шолаја Драгана и Драго III-03-351-1448/2003 од 10.10.2017 стамбени објекат Обровац Крајишка 16 328
350 Марковић Сњежана и Симо IV-05-351-509/2016 од 11.10.2017 стамбени и помоћни објекат Бачка Паланка Семберска 2 289/1
351 Кнежевић Милан III-03-351-482/2003 од 18.8.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Марије Бурсаћ 58 10688
352 Кукић Милка IV-05-351-833/2017 од 7.11.2017 стамбено-пословни и помоћни објекат Бачка Паланка Гробљанска 1 3983/2
353 Кукић Милка IV-05-351-832/2017 од 7.11.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Гробљанска 1 4204
354 Војводић Бранко III-03-351-1724/2003 од 6.10.2017 стамбени и дограђени део помоћног објекта Челарево Соње Маринковић 69 595
355 Трифуновић Ненад IV-05-351-843/2017 од 1.11.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Вларимира Роловића 6 2788
356 Чинчурак Данијела IV-05-351-870/2017 од 18.10.2017 економски објекат Пивнице Масарикова 96 476
357 АД “Слободна зона БП” III-03-351-1212/2003 од 23.10.2017 складишни објекат Бачка Паланка Краља Петра I 16 748/1
358 Пилиповић Ђуро IV-05-351-559/2016 од 21.11.2017 стамбени објекат у функцији пољопривредне производње Бачка Паланка Вука Караџића 29 2608/6
359 Радновић Средоје IV-05-351-259/2010 од 2.11.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Стевана Пеци Поповића 2 5419
360 Дамјановић Драган, Драгана и Невенка IV-05-351-540/2017 од 25.10.2017 стамбени објекат Бачка Паланка II Железничко насеље 9 1652
361 Рађеновић Богдан и Јулка IV-05-351-470/2016 од 25.10.2017 стамбени објекат Бачка Паланка Дунавска обала 117 6518
362 Драшко Драган и Бранка IV-05-351-1258/2010 од 23.11.2017        
             
363 Зец Ратка IV-05-351-728/2016 од 29.11.2017 доградња стамб, два помоћна објекта Бачка Паланка Бранка Радичевића 100 1828/2
364 ДОО “Реал книтинг” IV-05-351-732/2016 од 26.12.2017 складишни објекат (магацин готових производа) Гајдобра Патријарха Павла 76 986
365 Почич Љиљана и Милорад III-03-351-1600/2003 од 25.12.2017 два стамбена и два помоћна објекта Бачка Паланка В. Ж. Мишића 247 1157
366 Јевић Никола и Крстановић Биљана IV-05-351-1697/2017 од 22.12.2017 дограђени део пом обј и пом објекат Челарево М. Стојановића 32 1290
367 Миросављевић Глигорије и Љиљана IV-05-351-1629/2017 од 16.1.2018 два помоћна објекта Силбаш Вука Караџића 3 398
368 ДОО “Инвест-инжињеринг” IV-05-351-395/2017 од 15.1.2018 помоћни објекат Нови Сад Пут шајкашког одреда 5а 461
369 Марковић Смиљка и Душан, Челарево IV-05-351-1881/2017 од 17.1.2018 економски објекат Челарево Моше Пијаде 2 420
370 Сантрач Горан и Сантрач Љиљана IV-05-351-1195/2017 од 10.1.2018 дограђени део стамб обј, стамб обј и два пом објекта Челарево С. Тозе Марковића 50 282
371 Зарупски Драган и Рајина IV-05-351-657/2017 од 29.11.2017 помоћни објекат Бачка Паланка Семберска 12 289/6
372 Матић Милка IV-05-351-1219/2017 од 17.11.2017 догр део стамб обј Бачка Паланка Марије Бурсаћ 86 2575
373 Џомбета Љубана IV-05-351-256/2010 од 07.11.2017 стамбени објекат Нова Гајдобра М. Тита 72 1215/1
374 Зељко Милан IV-05-351-780/2017 од 28.11.2017 три помоћна и два еко обј Обровац Змај Јовина 4 1475
375 Пилиповић Немања и Роса IV-05-351-743/2017 oд 06.09.2017 дограђени стамбени део помоћни Челарево Светозара Тозе Марковића 10 1123
376 Зељко Миодраг IV-05-351-779/2017 д 08.09.2017 стамбени, приземни, економски објекат Обровац Војвођанска 73 1482
377 АД “Соја Протејин” Бечеј          
378 Kaрановић Милорад IV-05-351-1694/2017 од 22.11.2017. стамбени приземни и помоћни приземни Челарево Здравка Челара 9 368
379 Хајак Мишко и Бојана IV-05-351-141/2016 од 04.04.2016 стамбени и помоћни објекат Параге Николе Тесле 12 207
380 Максић Милан III-03-351-1438/2003 од 23.01.2003 приземно производни Бачкак Паланка Вука Караџића 5 5668
381 Винковић Јарослав IV-05-351-1753/2017 од 27.11.2017 економски објекат Пивнице Бранка Радичевића 1805
382 Милановић Слободан IV-05-351-27/2014 од 20.1.2014        
383 Никић Србислав, БП          
384 Шкрбић Радован и Милена, БП IV-05-351-1210/2017 од 12.1.2018 стамбени објекат подрум и приземље Бачка Паланка Михајла Пупина 10542/13
385 Врањеш Раде, Челарево IV-05-351-414/2017 од 10.1.2018 помоћни објекат приземне спратности Челарево Соње Маринковић 6 307
             
386 Јевић Никола и Крстановић Љиљана, Челарево IV-05-351-1697/2017 од 22.1.2018 дограђени део помоћног објекта и помоћни обј. приземне спрат. Челарево Младена Стојановића 32 1290
387 Мирковић Душан и Смиљка, Челарево IV-05-351-1881/2017 од 22.1.2018 економски објекат приземне спратности Челарево Моше Пијаде 2 420
388 Почуч Љиљана и Милорад, Бачка паланка IV-03-351-1600/2003 од 23.1. 2018 стамбени обј подрум, приземље, спрат и помоћни приземни обј Бачка Паланка Војводе Ж. Мишића 247 1157
389 ” Инвест Инжињеринг” ДОО Нови Сад IV-05-351-395/2017 од 24.1.2018 помоћни приземни обј Силбаш Шајкашког Одреда 5а 461
390 Миросављевић Глигорије и Љиљана IV-05-351-1629/2017 од 20.2.2018 помоћни приземни обј Силбаш Вука Караџића 3 398
391 Мијатовић Олага и Далибор, Бачка Паланка IV-05-351-387/2017 од 2.3.2018 помоћни приземни обј Бачка Паланка Вашариште 2 4899
392 Мишић Небојша и Јасмина, Бачка Паланка IV-03-351-754/2003 од 9.3.2018 стамбени, спрат и поткровље Бачка Паланка Светозара Марковића 44 1238
393 Чавић Драго, Бачка Паланка IV-05-351-81/2018 од 9.3.2018 стамбени приземни обј Бачка Паланка Симе Шолаје 6 2652/17
394 Милановић Зоран, Бачка Паланка IV-05-351-875/2017 од 9.3.2018 помоћни приземни обј Бачка Паланка Ранка Шишке 63 2684
395 Бобачек Мирослав, Бачка Паланка IV-05-351-527/2017 од дограђени део приземног стамбеног објекта Бачка Паланка Иве Лоле Рибара 159 4874/1
396 Соломун Лаза, Челарево IV-05-351-1862/2017 од 9.3.2018 стамбени подрум, приземље и помоћни приземни обј. Челарево Соње Маринковић 14 312
397 Валах Дарина и Јан, Бачка Паланка IV-05-351-607/2017 од 9.3.2018 помоћни приземни обј Бачка Паланка Иве Лоле Рибара 77 5288
398 Сантрач Горан и Љиљана, Челарево IV-05-351-1195/2017 од 9.3. 2018 дограђени приз.стамбени и помоћни обј. Челарево Тозе Марковића 50 282
399 Куртеш Дарко, Гајдобра IV-05-351-991/2010 од 27.3. 2018 стамбени подрум, приземље. Гајдобра Патријарха Павла 21 219/5
400 Петковић Зоран и Гордана, Бачка Паланка IV-05-351-1756/2017 од 29.3 2018 стамбени приземље, поткровље и помоћни приземни обј Бачка Паланка Југословенске армије 63 3554
401 Стајчић Јелена, Бачка Паланка IV-05-351-440/2018 од 30.3.2018 помоћни приземни обј Бачка Паланка Стевана Хатале 45 5071/57
402 Максић Драгица, Бачка Паланка IV-05-351-1402/2010 од 2.4.2018 стамбени, подрум, приземље и поткровље Бачка Паланка 20 октобра 10 5595
403 Свитлица Пане, Бачка Паланка IV-05-351-411/2017 од 3.4.2018 дограђени део приз.и спратна етажа пост стамб обј и помоћни пр. Бачка Паланка Светозара Марковића 45 1255/2
404 Димовски Вера, Товаришево IV-05-351-1863/2017 од 11.4.2018 стамбени, приземље, поткровље, помоћни обј. Бачка Паланка Иве Лоле Рибара 23 1727
405 Томашевић Дубравка, бачка Паланка IV-05-351-1098/2017 од 16.4.2018 стамбени дограђ.и три помоћна приземна обј Бачка Паланка Цара Лазара 232 4155
406 Хомјак Горан, Нови Сад IV-05-351-502/2018 од 24.4.2018 стамбени подрум, приземље и помоћни обј. Гајдобра Сајлово 20 851
407 Кнежевић Душко, Бачка Паланка IV-05-351-491/2014 од 26.4.2018 стамбени обј подрум, приземље, спрат Челарево Светозара Марковића 63А 43/2
408 Карановић Милорад, Челарево IV-05-351-1694/2017 од 5.1.2018 стамбени обј доградња приземље, спрат и помоћ.приз.обј. Челарево Здравка Челара 9 368
409 Петковић Вукашин и Петковић Драгица, Бачка Паланка IV-05-351-2127/2017 од 7.2.2018 стамбени стутерен, приземље и поткровље Бачка Паланка Родољуба Чолаковића 46 1899/2
410 ” 12 јули” ДОО, Бачка Паланка IV-05-351-1145/2017 од 7.2.2018 стамбени приземни обј, и два помоћна приземна обј. Бачка Паланка Југ Богдана 46 2256
411 “Вила Вода” ДОО, Нови Сад IV-05-351-368/2017 од 5.2.2018 два помоћна обј. (бунари) Бачка Паланка атар насеља Нештин 47.594.737
412 “МК Комерц” (МК Commerce) ДОО, Нови Сад IV-05-351-99/2014 од 7.2.2018 промена намене стамбених и помоћних обј у пословни и склади. Пивнице Маршала Тита 62 1582
413 Марковић Миодраг, Карађорђево IV-05-351-738/2017 од 1.2.2018 стамбени приземље, поткровље Обровац   186
414 Лакић Тодор и Лакић Вида, Бачка Паланка IV-05-351-1654/2017 од 14.3.2018 помоћни приземни обј Бачка Паланка Косовска 1229
415 Тијанић Зоран, Силбаш IV-05-351-1098/217 од 13.3.2018 стамбени приземље, поткровље Силбаш Браће Сљука 10 977/6
416 Марић Милош и Марић Лазар, Бачка Паланка IV-05-351-849/2017 од 15.3. 2018 доградња приземно стамбеног обј. Бачка Паланка 7 јула 18 6925
417 Фекете Стеван, Бачка Паланка IV-05-351-1650/2017 од 30.3.2018 приземни стамбени обј Бачка Паланка Гундулићева 73 1630
418 Маћешић Бранко, Бачка Паланка IV-05-351-34/2018 од 36.3.2018 два помоћна приземна обј. Бачка Паланка Ђуре Јакшића 21 1685
419 АД ” Сојапротеин”, Бечеј IV-05-351-260/2014 од 26.3.2018 силос, сутерен приземље спрат Бачка Паланка Индустријска 1 752/2
420 Бјељић Александр, Челарево IV-05-351-1861/2017 од 20.4.2018 стамбено пословни обј Челарево Маршала Тита 14 434
421 Зубац Горан, Нова Гајдобра IV-05-351-1370/2017 од 20.4.2018 помоћни приземни обј Нова Гајдобра Школска 17 1323
422 Вахула Паулина, Пивнице IV-05-351-1120/2017 од 66.4.2018 економски објекат приземне спратности Пивнице Генерала вјеста 34 429
423 Морача Милан, Челарево IV-05-351-631/2017 од 10.4.2018 доградња стамбеног и два помоћна приземна обј. Челарево Ђуре Ђаковића 57 1071
424 Керешевић Ђорђе, Нештин IV-05-351-2187/2017 од 12.4.2018 стамбени, помоћни приземни и економски приз. Нештин Карађорђева 2/А 689/1
425 “Вила Вода” ДОО, Нови Сад IV-05-351-447/2014 од 12.4.2018 приземни помоћни обј Нештин Дунавска бб 427/1
426 Вуковић Бранислав, Гајдобра IV-05-351-1626/2010        
427 Родић Божана и Душан, Бачка Паланка IV-05-351-489/2016 од 28.3.2018 стамбеми објекат, приземље-поткровље Бачка Паланка 20. Октобра 89 6525/1
428 Мијатовић Бошко и Миро, Бачка Паланка IV-05-351-225/2018 од 13.3. 2018 помоћни приземни обј Бачка Паланка Кумановска 100а 10550/16
429 Куцаловић Јулијана и Пластић Перса IV-05-351-1221/2017 од 11.3.2018 два стамбена обј Бачка Паланка Војводе Ж. Мишића 106 1973
430 Мирковић Зоран и Аница, Бачка Паланка IV-05-351-1181/2017 од 15.3.2018 помоћни приземни обј Бачка Паланка Марка Перчина Камењара 2009/3
431 Деврња Ненад, Бачка Паланка IV-05-351-1242/2017 од 20.3.2018 помоћни приземни обј Бачка Паланка Југ Богдана 28а 2737/6
432 Мијатовић Бошко, Бачка Паланка IV-05-351-228/2018 од 2.4.2018 помоћни приземни обј Бачка Паланка за шумом 21302
433 Адамовић Горан, Бачка Паланка IV-05-351-1104/2017 од 28.3.2018 стамбени приземље-спрат Бачка Паланка Гундулићева 46 4683
434 Пешкан Милош и Анђа, Бачка Паланка IV-05-351-801/2003 од 16.4.2018 стамбени приземље-спрат, помоћни приземни обј Бачка Паланка 7 јула 19 6888
435 Спевак Бабљак Верица IV-05-351-270/2018 од 30.4.2018 стамбени подрум-приземље-поткровље и помоћни приземни обј Бачка Паланка Ранка Шишке 62 2531
436 Мијатовић Миро, Бачка Паланка IV-05-351-671/2010 од 10.4.2018 помоћни приземни обј Бачка Паланка Баште 21092
437 Пешкан Мирослав и Сања, Бачка Паланка IV-05-351-386/2010 од 16.4.2018 стамбени приземни и два помоћна приземна обј. Бачка Паланка Иве Лоле Рибара 194 6832
438 Бела Јан, Пивнице IV-05-351-1343/2016 од 14.3.2018 економски објекат приземне спратности Пивнице Масарикова 49 825
439 Часар Владимир и Часар Јасна, Пивнице IV-05-351-766/2016 од 4.4.2018 доградња економског обј Пивнице Партизанска 19 2591
440 Ћопић Жељко, Бачка Паланка IV-05-351-2009/2017 од 4.5.2018 стамбени, – сутерен, приземље, поткровље Бачка Паланка Гаврила Принципа 35 2392/2
441 Јевић Драгоје, Челарево IV-05-351-1193/2017 од 20.3.2018 помоћни приземни обј Челарево Милана Атлагића 18 909
442 ЉиЉак Ђуро и Љиљак Драгоје, Челарево IV-05-351-190/2018 од 14.3.2018 помоћни приземни обј Бачка Паланка Вуковарска 18 10531/1
443 Љубенко Маријана, Бачка Паланка IV-05-351-809/2017 од 20.4.2018 помоћни приземни обј Бачка Паланка Паланачка 2 5664
444 Милошевић Милорад и Милошевић Славко IV-05-351-477/2017 од 30.3.2018 доградња стамбеног и помоћни обј Бачка Паланка Змај Јовина 97 1021
445 Нинков Велибор, Силбаш IV-05-351-886/2017 од 12.4.2018 помоћни приземни обј Бачка Паланка Светосавска 80 1329
446 Полак Јанко и Полак Анкица, Пивнице IV-05-351-278/2018 од 20.3.2018 два економска обј приземне спратности Пивнице Масарикова 148 528
447 Шустер Стеван и Шустер Ана, Пивнице IV-05-351-719/2017 од 15.3.2018 економски објекат приземне спратности Пивнице Петра Драпшина 93 1571
448 Живић Панта и Живић Добрила, Бачка Паланка IV-05-351-969/2017 од 4.4.2018 помоћни приземни обј Бачка Паланка Марка Перчина Камењара 16 2017/2
449 Пилиповић Светлана, Бачка Паланка IV-05-351-143/2017 од 12.1.2018 доградња стамбеног и помоћни обј Бачка Паланка Цара Лазара 137 1629/1
450 Плавшић Љубиша, Нештин IV-05-351-114/2017 од 20.11.2018 виноградарска кућица Нештин   2599/1
451 Шуњка Милан и Ружа, Обровац IV-05-351-571/2016 од 20.2.2018 стамбени обј Обровац Симе Шолаје 115 1012
452 Керкез Борислав, Челарево IV-05-351-592/2017 од 10.10.2017 помоћни приземни обј Челарево Маршала Тита 7 335
453 Ступар Ана, Драган и Сања IV-05-351-302/2017 од 5.2.2017 помоћни приземни обј Челарево Новосадска 1 2822/4
454 Шушница Недељко, Параге IV-05-351-1251//2017 од 12.2.2018 стамбени објекат Параге Светосавска 97 606
455 Шафарик Јосип и Ержа,Бачка Паланка IV-05-351-455/2017 од 14.2.2018 стамбени, доградња стамбеног и два помоћна обј Бачка Паланка Гундулићева 125 861
456 Рашковић Илија III-03-351-1192/2003 од 14.12.2018 стамбени обј Челарево Моше Пијаде 26 405
457 Кршић Славица и Ристо, Бачка Паланка IV-05-351-994/2017 од 28.2.2018 стамбени обј Бачка Паланка Марка Перичина Камењара 23 1643
458 Латишко Андрија и Снежана, Бачка Паланка IV-05-351-398/2010 од 25.12.2017 стамбени и два помоћна обј Бачка Паланка Ужичка 27 10533/1
456 Унчанин Вишња, Нештин IV-05-351-398/2016 од 3.4.2018 Викенд кућа Нештин Ливадице бб 4633/1
457 Раковић Божидар, Челарево IV-05-351-537/2017 од 14.2.2018 стамбени и два помоћна обј Челарево Иве Лоле Рибара 81 1015
458 Шарац Александра, Силбаш III-03-351-1410/2003 од 1.2.2018 стамбени обј Силбаш Светосавска бб 1294
459 Лаћарак Анкица, Бачка Паланка IV-05-351-805/2017 од 7.3.2018 стамбени и помоћни обј Бачка Паланка Доситејева 23 3686
460 Вукобрат Владо, Товаришево IV-05-351-226/2018 од 19.2.2018 економски и помоћни обј Товаришево Вардарска 28 1154
461 Самарџић Марко и Душан IV-05-351-1887/2017 од 26.3.2018 помоћни приземни обј Бачка Паланка Ђорђа Зличића 52 3834/2
462 Ђурић Вида, Бачка Паланка IV-05-351-466/2003 од 4.5.2018 доградња стамбеног Бачка Паланка Војводе Ж. Мишића 20 2377/2
463 Петљански Миодраг и Родић Радмила, Бачка Паланка IV-05-351-547/2018 од 26.4.2018 доградња стамбеног и помоћни обј Бачка Паланка Шафарикова 91 2078
464 Тисак Драган, Бачка Паланка IV-05-351-15/2017 од 3.2.2018 доградња стамбеног и помоћни обј Бачка Паланка Цара Лазара 256 41.224.123
465 Максимовић Душанка, Обровац IV-05-351-251/2017 од 13.7.2017 два приземна економска обј. Обровац Младена Стојановића 66 2489
466 Мандић Јадранка, Нови Сад IV-05-351-491/2014 од 24.4.2018. стамбени објекат Челарево Светозара Милетића 63а 43/2
467 Бурсаћ Ранко и Стана, БП IV-05-351-2147/2017 од 27.4.2017 стамбени објекат и два економска Бачка Паланка Змај Јовина 76 1060
468 Мандић Александар, Пивнице IV-05-351-1579/2017 од3.5.2018. доградња стамбеног и доградња помоћног обј. Бачка Паланка Масарикова 117 600
469 Полић Зора Милан и Зоран, Бачка Паланка IV-05-351-2119/2017 од 27. 4. 2018 стамбени објекат Бачка Паланка Шафарикова 85 1933
470 Јерков Славко и Невенка, Бачка Паланка IV-05-351-1882/2017 од 28.3.2018 помоћни приземни обј Бачка Паланка Војводе Ж. Мишића 205 1481
471 Зец Ранко, Бачка Паланка IV-05-351-260/2017 од 30.3.2018. доградња стамбеног Бачка Паланка Бранка Радичевића 104 1832
472 Ненадић Вељко, Бачка Паланка IV-05-351-184/2017 од 28.9.2017. стамбени објекат Бачка Паланка Омладинска 19 2485/25
473 Стојиљковић Десанка, Бачка Паланка IV-05-351-1368/2017 од 21.5.2018. приземни помоћни обј Бачка Паланка Југ Богдана 46 1923/1
474 Пјевашевић Љиљана, Бачка Паланка IV-05-351-1597/2003 од 2.2.2018. доградња стамбеног обј Бачка Паланка Краља Петра I 85/2 стан 8 3460/1
475 Шкрбић Славко, Челарево IV-05-351-625/2017 од 7.5.2018. промена намене помоћног у стамбени обј Челарево Младена Стојановића 49 1233
476 Пајкановић Бојан, Параге IV-05-351-1403/2017 од 24.5.2018. дограђени део постојећег стамбеног обј Параге Краља Петра I 6 2726
477 Алимпић Војимир, Бачка Паланка IV-05-351-1759/2017 од 15.5.2018. помоћни приземни обј Бачка Паланка Цара Лазара 128 3426/1
478 Рајчан Михајло, Пивнице IV-05-351-1123/2017 од 20.4.2018. помоћни и економски обј Пивнице Радничка 51 1095
479 Ивановић Босиљка, Челарево IV-05-351-593/2016 од 1.8.2017 помоћни обј Челарево Младена Стојановића 6 1322
480 Антић Богдан, Бачка Паланка IV-05-351-538/20018 од 4.6.2018. стамбени обј Бачка Паланка Војина Пејчиновића Буце 3 5071/2
481 Новаковић Мирослав, Пивнице IV-05-351-2045/2017 од25.5.2018. дограђени део постојећег помоћног обј Пивнице Војвођанска 11 807
482 Руман Јован, Пивнице IV-05-351-1574/2017 од 27.3.2018. помоћни приземни обј Пивнице Људевита Штура 39 877
483 Васиљев Жарко, Параге IV-05-351-1495/2017 од 12.4.2018. стамбени обј Параге Светосавска 113 542
484 Јашић Слободан, Бачка Паланка IV-05-351-16/2018 од 27.6.2018. стамбени и помоћни обј Бачка Паланка Алексе Шантића 1 3733/4
485 Познан Милан, Бачка Паланка IV-05-351-1453/2017 од 29.6.2018. стамбени и два помоћна обј Бачка Паланка Змај Јовина 70 1341
486 Ковачевић Лука, Челарево IV-05-351-233/2016 од 23.6.2018 помоћни обј Бачка Паланка Кудељариште 55 1371/46
487 Думедаш Милка, Обровац IV-05-351-993/2017 од 13.5.2018. доградња стамбеног обј Бачка Паланка Железничка 64 222
488 Бороцки Сава, Бачка Паланка IV-05-351-1060/2017 од 23.3.2018. помоћни обј Бачка Паланка Војводе Ж. Мишића 210 1550/2
489 Галицки Андрија, Силбаш IV-05-351-2118/2017 од 22.3.2018. помоћни и економски обј Силбаш Николе Тесле 2 8
490 Максимовић Симо, Обровац IV-05-351-532/2017 од 15.3.2018. стамбени обј Обровац Светозара Марковића 111 1305/2
491 Петковић Зоран, Бачка Паланка IV-05-351-877/2017 од 8.3.2018. помоћни обј Бачка Паланка Крајишких Бригада 12 2854/24
492 Инђић Мирјана, Бачка Паланка IV-05-351-856/2017 од 12.3.2018. помоћни обј Бачка Паланка Југословенске армије 141 141
493 Инђић Живана и Божо, Бачка Паланка IV-05-351-534/2017 од 10.4.2018. доградња приземно стамбеног обј. Бачка Паланка Београдска 11 1108
494 Богдановић Споменка, Бачка Паланка IV-05-351-605/2017 од 11.4.2018. економски објекат приземне спратности Бачка Паланка Пролетерска 29 4578
495 Кавгић Стеван, Бачка Паланка IV-05-351-608/2017 од 21.5.2018. помоћног обј Бачка Паланка Светозара Милетића 59 3659
496 Миличић Загорка, Бачка Паланка IV-05-351-1859/2017 од 18.5.2018. доградња стамбеног обј Бачка Паланка Југословенске армије 76 5311
497 Керкез Рајко, Челарево IV-05-351-447/2017 од 16.5.2018. доградња стамвеног обј Челарево Соње Маринковић 24 318
498 Павић Љубиша, Нови Сад IV-05-351-114/2017 од 20.11.2018 виноградарска кућица Нештин Потес Селиште 2599/1
499 Котрба Стевица, Бачка Паланка IV-05-351-830/2017 од 15.3.2018. стамбени обј Бачка Паланка Сремска 13 5177/2
500 Перивић Марко, Бачка Паланка IV-05-351-645/2017 од 19.4.2018. стамбени обј Бачка Паланка Николе Тесле 26 5878
501 Абаџић Бранка, Бачка Паланка IV-05-351-149/2017 од 20.6.2018. стамбени и помоћни обј Бачка Паланка Светозара Милетића 33 5008
502 Тошић Душан, Бачка Паланка IV-05-351-53/2010 од 13.3.2018 помоћни обј Бачка Паланка Сутјеска 20 10516
503 Васић Ристо, Младеново IV-05-351-203/2010 од 15.3.2018. стамбени и помоћни обј Младеново Паланачка 108 1227/2
504 Зетко Невзета, Бачка Паланка III-03-351-1098/2003 од 12.6.2018. приземни помоћни обј Бачка Паланка Хероја Пинкија 64 8845
505 Швоња Јово, Бачка Паланка IV-05-351-1702/2017 од 16.5.2018. два стамбена обј Бачка Паланка Кумановска 68 10558/15
506 ДОО “РЕАЛ КНИТТИНГ” Гајдобра IV-05-351-277/2018 од 8.6.2018. пет приземно помоћних обј Гајдобра Обровачки пут бб 986
507 Тот Драган, Бачак Паланка IV-05-351-448/2018 од 21.6.2018. стамбено пословни обј Бачка Паланка Бранка Радичевића 159 1710
508 Јоргић Никола и Мирајана, Бачка Паланка IV-05-351-390/2017 од 21.5.2018. помоћни обј Бачка Паланка Олге Петров 15 4745/2
509 Блажен Андрија и Ана, Пивнице IV-05-351-977/2017 од 15.3.2018. два економска обј приземне спратности Пивнице Иве Лоле Рибара 32 1840
510 Станојевић Слободан и Миодраг, Бачка Паланка IV-05-351-214/2014 од 2.3.2018. стамбени обј Бачка Паланка Хероја Пинкија 23 3364
511 Грубанов Јованка, Бачка Паланка IV-05-351-125/2014 од 13.3.2018 стамбени обј Бачка Паланка Потес “Гајић” 2241/1
512 Бенић Лидија, Вал Јосип, Молнар Едит IV-05-351-238/2014 од15.6.2018 стамбени обј и два помоћна обј Бачка Паланка Орахова 16 6672
             
513 Топалов Влајко и Лепојевић Бранка, Обровац IV-05-351-149/2014 од 25.6.2018 стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка Доситејева 58 4628/3
514 Латиновић Раде и Душанка, Бачка Паланка IV-05-351-1212/2017 од 15.6.2018 стамбени и помоћни обј Бачка Паланка Партизанска 13 2854/3
515 Тури Радован и Зора, Бачка Паланка IV-05-351-481/2017 од 18.6.2018 стамбени обј Бачка Паланка Гундулићева 142  
516 Кајтези Пјетар IV-05-351-        
517 Прерадовић Ерика, Бачка Паланка IV-05-351-665/2017 од 17.7.2018 три помоћна објекта Бачка Паланка Цара Лазара 4/3 15 5625/1
518 Соломон Госпава, Челарево IV-05-351-2039/2017 од 25.5.2018 стамбени обј Челарево Ђуре Ђаковића 55 1074
519 Ивановић Зденка, Бачка Паланка IV-05-351-1100/2017 од 20.4.2018 помоћни обј Бачка Паланка   3731
520 Бурсаћ Мирајна, Бачка Паланка IV-05-351-1194/2017 од 2.4.2018 помоћни обј Бачка Паланка Стевана Хатале 50 5071
521 Киртић Стеван и Јелица, Бачка Паланка IV-05-351-837/2003 од 17.8.2018 помоћни обј Бачка Паланка Живојина Мишића 206 1548/2
522 Салаји Јожеф, Бачка Паланка IV-05-351-165/2017 од 25.6.2018 стамбени и помоћни обј Бачка Паланка Косовска 17 1212
523 Пешић Вера, Бачка Паланка IV-05-351-737/2018 од 27.7.2018 помоћни обј Бачка Паланка Ђорђа Зличића 34 3754/2
524 Чегар Раде и Јованка, Бачка Паланка IV-05-351-291/2010 од 27.7.2018 стамбени обј Бачка Паланка Жртава Фашизма 11 4697/8
525 Медић Душан, Младеново IV-05-351-1434/2017 од 2.8.2018 стамбени и помоћни обј Бачка Паланка Косовска 90 706
526 Рауковић Бранислав, Гајдобра IV-05-351-666/2017 од 20.7.2018 помоћни обј Гајдобра Бранка Радичевића 20 220/4
527 Бојанић Душан и Бранко, Бачка Паланка IV-05-351-2043/2017 од 2.7.2018 стамбени обј Бачка Паланка Ранка Шипке 48 2547
528 Крижан Андро и Зузана, Челарево IV-05-351-165/2016 од два помоћна обј. Челарево Ђорђа Зличића 41 1285/2
529 Галицки Паљо, Силбаш IV-05-351-1566/2003 од 20.7.2017 помоћни и економски обј. Силбаш Николе Тесле 2а 11
530 Оклобџија Ратко и Ковиљка, Челарево IV-05-351-305/2018 од 25.7.2018. стамбени обј Челарево Војвођанска 25 562
531 Ановић Стојанка, Београд IV-05-351-2140/2017 од 27.6.2018 помоћни обј Обровац   777
532 Керавица Ненад и Лидија, Бачка Паланка IV-05-351-479/2018 од 26.7.2018 стамбени обј Бачка Паланка Иве Лоле Рабара 207 4806
533 Вукас Мића, Бачка Паланка IV-05-351-787/2018 од 30.8.2018 стамбени обј Бачка Паланка Иве Лоле Рабара 228а 6829/2
534 Богдановић Наташа, Нови Сад IV-05-351-1784/2017 од 20.11.2018 стамбени и помоћни обј. Силбаш   124
535 Бјелић Тања, Бачка Паланка IV-05-351-52/2018 од 7.9.2018 стамбени обј. Бачка Паланка Мирка Бјелића 12 706
536 Илић Вукосава, Дарко и Богнар Илић Верица IV-05-351-322/2017 од 20.9.2018 стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка Партизанска 66 и 40 2589/2
537 Шкрбић Славко, Челарево IV-05-351-625/2017 од 8.6.2017 стамбени обј и доградња економског Челарево Младена Стојановића 49 1233
538 Новаковић Мирослав, Пивнице IV-05-351-2045/2017 од 14.6.2018 стамбени и помоћни обј. Пивнице Војвођанска 11 2668
539 Јоргић Никола и Мирајана, Бачка Паланка IV-05-351-390/2017 од 21.5.2018 помоћни обј Бачка Паланка Олге Петров 15 4745/2
540 Швоња Јово и Драгица, Бачка Паланка IV-05-351-1702/2017 од 15.6.2018 стамбени обј. Бачка Паланка Кумановска 68 10558/15
541 Максимовић Симо, Обровац IV-05-351-532/2017 од 22.6.2018 стамбени обј. Обровац Светозара Марковића 111 1305/2
542 Петковић Зоран, Бачка Паланка IV-05-351-877/2017 од 27.6.2018 помоћни обј. Бачка Паланка Крајишких Бригада 12 2854/24
543 Инђић Мирјана, Бачка Паланка IV-05-351-586/2017 од 27.6. 2018 помоћни обј. Бачка Паланка Југословенске армије 141 141
544 Бороцки Сава, Бачка Паланка IV-05-351-1060/2017 од 2.7.2018 помоћни обј. Бачка Паланка Војводе Ж. Мишића 210 1550/2
545 Думадеш Милка, Обровац IV-05-351-993/2017 од 3.7.2018 доградња стамбеног обј. Обровац Железничка 64 222
546 Алимпић Војимир, Бачка Паланка IV-05-351-1759/2017 од 3.7.2018 помоћни обј. Бачка Паланка Краља Петра првог 7 3426/1
547 Галицки Андрија, Силбаш IV-05-351-2118/2017 од 3.7.2018 економски обј. Бачка Паланка Николе Тесле 2 8
548 Пајкановић Бојан, Параге IV-05-351-1403/2017 од 3.7.2018 доградња стамбеног и три помоћна Параге Краља Петра првог 6 439
549 Рајчак Михајла, Пивнице IV-05-351-1123/2017 од 3.7.2018 економски обј. Пивнице Радничка 51 1095
550 Тошић Душко и Гордана IV-05-351-53/2010 од 5.7.2018 помоћни обј. Бачка Паланка Сутјеска 20 10516
551 Васић Ристо, Јелена и Лука, Младеново IV-05-351-203/2010 од 5.7.2018 стамбени обј. Бачка Паланка Паланачка 108 1227/2
552 Блажек Андрија и Ана, Пивнице IV-05-351-977/2017 од 13.7.2018 економски обј. Пивнице Иве Лоле Риба 32 1841
553 Мартуњак Ђурко и Ката, Челарево IV-05-351-166/2016 од 19.7.2018 стамбени обј. Челарево Младена Стојановића 20 1309
554 Чинчурак Јарослав, Пивнице IV-05-351-1013/2017 од 23.7.2018 помоћни обј. Пивнице Првоборачка 39 1055
555 Жихлавски Јосип и Марија, Пивнице IV-05-351-1021/2017 од 11.4.2018 економски обј. Пивнице Првоборачка 43 1053
556 Суботић Бранко, Челарево IV-05-351-1196/2017 од 20.9.2018 стамбено пословни обј Челарево Милана Атлагића 13 832
557 Малић Мирјана и Савка, Бачка Паланка IV-05-351-1745/2017 од 20.9.2018 стамбени обј Бачка Паланка Саве Ковачевића 25а 5996/1
558 Шобот Роса, Бачка Паланка IV-05-351-284/2017 од 24.9.2018 стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка Гундулићева 8/2/14 2490/9
559 Шугић Радомир и Наталија, Бачка Паланка IV-05-351-1866/2017 од 24.9.2018 два помоћна обј. Бачка Паланка Челаревска 4164/2
560 Пилиповић Жељко, Бачка Паланка IV-05-351-393/2010 од 24.9.2018. доградња стамбеног, стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка Младена Стојановића 34 2854/33
561 Кучак Ана, Пивнице IV-05-351-630/2018 од 25.9.2018. помоћни обј. Пивнице Петра Драпшина 145 1059
562 Вулин Спасенија и Небојша, Младеново IV-05-351-1423/2017 од 27.9.2018. помоћни обј. Младеново Карађорђева 37 1047/3
563 Антић Миленко, Товаришево IV-05-351-1790/2017 од 28.9.2018. два помоћна обј. Товаришево Вардарска 48 1137
564 Шустер Мирослав и Зденка, Пивнице IV-05-351-1392/2017 од 1.10.2018. два помоћна објекта и економски обј. Пивнице Маршала Тита 26 1282
565 Крстић Петар, Бачка Паланка IV-05-351-1108/2017 од 2.10.2018. помоћни обј. Бачка Паланка Бранка Радичевића 148 1866/2
566 Камањ Јанко, Пивнице IV-05-351-530/2018 од 9.10.2018. економски обј. Пивнице Петра Драпшина 195 1930
567 Хрчек Јарослав, Пивнице IV-05-351-1734/2017 од 10.10.2018 економски обј. Пивнице Штефаникова 71 2475
568 Малић Станко и Јованвић Милица, Пивнице IV-05-351-1322/2017 од 10.10.2018. помоћни обј. Младеново Паланачка 21 1109/4
569 Бујак Ђуро, Бачка Паланка IV-05-351-1541/2017 од 11.10.2018. помоћни обј Бачка Паланка Марије Бурсаћ 94 2586/3
570 Ковачевић Мићо, Младеново IV-05-351-1314/2017 од 9.5.2018. стамбени обј. Младеново Душана Ћубића 13 758
571 Вахула Стеван и Ана, Пивнице IV-05-351-1384/2017 од 18.4.2018 економски обј. Пивнице Генерала Виеста 50 440
572 Пинћир Павле, Пивнице IV-05-351-269/2018 од 14.3.2018 економски обј. Пивнице Штефаникова 107 357
573 Мириловић Мира, Бачка Паланка IV-05-351-2116/2017 од 19.4.2018 два економска обј. Бачка Паланка Иве Лоле Риба 155 4878/1
574 Васиљев Жарко, Параге IV-05-351-1495/2017 од 12.4.2018. стамбени обј. Параге Светосавска 113 452
575 Руман Јован, Пивнице IV-05-351-1574/2017 од 27.3.2018. помоћни обј. Пивнице Људевита Штура 39 877
576 Јандрић Симо, Обровц IV-05-351-2094/2017 од 1.10.2018. стамбени обј. Обровац Краља Петра првог 519
577 Бубало Јован, Силбаш IV-05-351-419/2016 од 19.10.2018. стамбени обј. Силбаш Бранислава Нушића бб 982
578 Пинћир Павле, Пивнице IV-05-351-269/2018 од 18.9.2018. помоћни и економски обј. Пивнице Штефаникова 107 357
579 Кралик Јарослав, Пивнице IV-05-351-872/2017 од 28.8.2018 стамбени обј. Пивнице Јована Поповића 3 1531
580 Морача Светлана и Бранислава, Челарево IV-05-351-713/2018 од 28.8.2018. доградња стамбеног и два помоћна обј. Челарево Миле Булајића 1 676
581 Тури Јосип, Бачка Паланка IV-05-351-1414/2017 од 4.4.2018. доградња стамбеног дела обј. Бачка Паланка Гундулићева 140 990
582 Гајдобрански Станка, Бачка Паланка IV-05-351-2102/2017 од 3.8.2018. стамбени обј Бачка Паланка Југословенске армије 190 4749
583 Манојловић Манојло и Мирјана, Младеново IV-05-351-288/2018 од 23.10.2018. помоћни обј. Младеново Младена Стојановића 3 424/2
584 Панић Радојка, Товаришево IV-05-351-116/2018 од 21.10.2018. економски и помоћни обј. Товаришево Крајишка 42 393
585 Адамовић Ђуро, Челарево IV-05-351-1198/2017 од 7.9.2018. два помоћна обј. Челарево Иве Лоле Рибара 33 390
586 Илић Триво, Бачка Паланка IV-05-351-315/2017 од 11.10.2017. стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка Југословенске армије 13 3185/1
587 Драгичевић Жељке, Бачка Паланка IV-05-351-87/2014 од 4.9.2018. пољопривредни обј. Нештин Месна рудина 753/1
589 Вукас Коштана, Бачка Паланка IV-05-351-1097/2017 од 6.9.2018. доградња стамбеног и помоћни обј. Бачка Паланка 7. јула 3 6862/1
590 Лазентић Марко, Бачка Паланка IV-05-351-446/2010 од 22.10.2018. доградња стамбненог обј. Бачка Паланка Хероја Пинкија 36 б 3481
591 Максић Милан, Бачка Паланка IV-05-351-1438/2003 од 23.1.2018. два производна обј. Бачка Паланка Вука Караџића 5 5668
592 Бјелић Александар, Челарево IV-05-351-1861/2017 од 20.4.2018. пословно стамбени обј Челарево Маршала Тита 14 434
593 Вахула Паулина, Пивнице IV-05-351-1120/2017 од 19.4.2018 економски обј. Пивнице Генерала Виеста 34 429
594 Морача Милан, Челарево IV-05-351-631/017 од 15.8.2018. доградња стамбеног и помоћни обј. Челарево Ђуре Ђаковића 57 1071
595 Маћешић Бранко, Бачка Паланка IV-05-351-34/2018 од 22.5.2018. два помоћна обј. Бачка Паланка Ђуре Јакшића 21 1685
596 Мадаи Радмила, Бачка Паланка IV-05-351-150/2010 од 27.7.2018 два обј. Магацин готових производа и магацин сировина Бачка Паланка Новосадси пут 15 23078/1
597 Перић Драган, Бачка Паланка IV-05-351-1884/2017 од 15.8.2018 доградња стамбеног обј. Бачка Паланка   6623
598 Лаганчић Стјепан и Нада, Бачка Паланка IV-05-351-160/2010 од 2.7.2018. стамбени обј. Бачка Паланка Дунавска обала 132 6495/1
599 Тот Драган, Бачка Паланка IV-05-351-448/2018 од 10.7.2018 стамбено-производни и производно-складишни обј. Бачка Паланка Бранка Радичевића 159 1710
600 Тури Стеван и Драгица, Бачка Паланка IV-05-351-1406/2017 од 25.6.2018. стамбени обј. Бачка Паланка Змај Јовина 1386
601 Зубац Горан, Нова Гајдобра IV-05-351-1370/2017 од 26.4.2018. помоћни обј. Нова Гајдобра Школска 17 1323
602 Бурсаћ Ранко и Стана, Бачка Паланка IV-05-351-2147/2017 од 27.4.2018. два стамбена и помоћни обј. Бачка Паланка Змај Јовина 76 1060
603 Стојисављевић Десанка, Бачка Паланка IV-05-351-1368/2017 од 21.5.2018. помоћни обј Бачка Паланка Војводе Ж. Мишића 87  
604 Драгомировић Живан, Гајдобра IV-05-351-2052/2017 од 23.5.2018 помоћни обј. Гајдобра Херцеговачка 66 2701/3
605 Перић Драган и Биљана, Бачка Паланка IV-05-351-1884/2017 од 15.8.2018 стамбени обј. Бачка Паланка Дунавска обала 152 6623
606 Антић Богдан, Бачка Паланка IV-05-351-538/2018 од 4.6.2018 стамбени и помоћни Бачка Паланка Буце Пејчиновића 3 5071/2
607 Тривуновић Коста и Миља, Бачка Паланка IV-05-351-1647/2003 од 30.8.2018. доградња стамбеног и два помоћна обј. Бачка Паланка Иве Лоле Рибара 76 5226
608 Ловас Павле и Весна, Бачка Паланка IV-05-351-1523/2013 од 25.6.2018. стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка Београдској 44 23025/2
609 Томић Снежана,Бачка Паланка IV-05-351-297/2018 од 5.6.2018. стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка 7. јула 33 6981
610 Крстић Милорад, Бачка Паланка IV-05-351-1145/2003 од 3.8.2018. стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка Београдској 50 23023/5
611 Стевановић Марко, Челарево IV-05-351-313/2018 од 17.10.2018 стамбени и помоћни обј. Челарево Соње Маринковић 10 309
612 Јерков Глигорије, Бачка Паланка IV-05-351-1/2018 од 18.9.2018. стамбени и економски обј. Бачка Паланка Војводе Ж. Мишића 171 1395
613 Чалија Љубица и Недељко, Бачка Паланка IV-05-351-483/2010 од 5.10.2018. воћарска кућица Нештин потес Кулуштра 45554/1
614 ДОО “Агронова ПНГ”, Нова Гајдобра IV-05-351-130/2018 од 28.8.2018. складишни обј. Нова Гајдобра Пролетерска 69 1463
615 Данилов Михајло, Бачка Паланка IV-05-351-427/2018 од 30.8.2018 стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка Војводе Ж. Мишића 181 1503
616 Докић Реља и Милена, Бачка Паланка IV-05-351-2086/2017 пд 4.9.2018. стамбени и економски обј. Бачка Паланка Доситејева 87/а 3979/2
617 Лукић Ђуја и Сентиванац Никола, Челарево IV-05-351-675/2018 од 27.9.2018. стамбени обј. Челарево Новосадска 12 56
618 Ничић Драгомир, Челарево IV-05-351-579/2017 од 29.8.2018. стамбени обј. Бачка Паланка Петровачка 6 10496
619 Ступар Милош, Челарево IV-05-351-145/2017 од 23.8.2018. доградња спрата над постојећим приземно стамбеним обј. Челарево Милана Атлагића 34 901
620 Грујић Милан, Товаришево IV-05-351-1675/2017 од 12.10.2018. помоћни обј.– гаража Бачка Паланка Пролетерска 52 1466
621 Будић Драган,Силбаш IV-05-351-377/2018 од 20.9.2018. економски обј. Силбаш Светозара Марковића 38 2955
622 Сантрач Богдан и Даница, Бачка Паланка IV-05-351-1041/2003-1 од 20.6.2018. помоћни обј. Бачка Паланка Пролетерска 20/А 4524/2
623 Аћамовић Славко, Бачка Паланка IV-05-351-859/2003 од 1.10.2018. складишни помоћни обј. Бачка Паланка Бранка Радичевића 205 4170
624 Секереш Здравко, Бранка Радичевића IV-05-351-283/2017 од 19.5.2018. два складишна, два помоћна и економски обј. Деспотово Војводе Радомира Путника 693
625 Јовић Лазар, Бачка Паланка IV-05-351-158/2017 од 18.7.2018. стамбени обј. Бачка Паланка Шумска 47 2237
626 ДОО “Карго Мобил Ејџеси”(Cargo Mobil Agency) Челарево IV-05-351-241/2017 од 15.8.2018. интерна станица за снабдевање горивом Челарево Милана Ћупа 27 2908
627 Чешљевић Мирко, Бачка Планка IV-05-351-561/2016 од 17.8.2018. стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка 20. октобра 155 6378
628 “ГРУПА УНИВЕРЕКСПОРТ”, Бачка Паланка IV-05-351-179/2018 од 12.10.2018. помоћни обј Бачка Паланка Новосадски пут 7 4248
629 Агић Вера, Бачка Паланка IV-05-351-647/2010 од 9.10.2018. стамбени и помоћни Бачка Паланка Козарачка 8 3313/2
630 Јовин Стеван и Верица, Обровац IV-05-351-2144/2017 од 1.11.2018. приземни помоћни Обровац Раде Маријанца 40 120
631 Граховац Коста и Љубица, Бачка Паланка IV-05-351-189/2018 од 21.6.2018. помоћни обј. Бачка Паланка Његошева 39 2620/10
632 Тодоровић Ненад и Душанка, Бачка Паланка IV-05-351-73/2018 од 28.6.2018. доградња стамбеног обј. Бачка Паланка 8. марта 10 3027/1
633 Чапеља Милица, Бачка Паланка IV-05-351-73/2018 од 28.6.2018. доградња стамбеног и помоћни обј. Бачка Паланка Гундулићева 72 3724/2
634 Секулић Коса, Бачка Паланка IV-05-351-664/2018 од 13.8.2018. помоћни обј. Бачка Паланка Партизанска 34 2845
635 Шушљик Чедомир, Младеново IV-05-351-1421/2017 од 13.8.2018. помоћни обј. Младеново Дунавска 47 1067/3
636 Бенић Стана, Бачка Паланка IV-05-351-562/2018 од 13.8. 2018. помоћни обј. Бачка Паланка Партизанска 72 25952
637 Пајић Милутин, Силбаш IV-05-351-1741/2017 од 4.9.2018. доградња стамбени и два економска Силбаш Краља Петра првог 102 838
638 Збућновић Наталија, Бачка Паланка IV-05-351-2065/17 од 7.9.2018. доградња стамбени Бачка Паланка Гундулићева 135 903
639 Бељичка Зденко, Силбаш IV-05-351-1521/2017 од 5.9.2018. помоћни обј. Силбаш Људевита Штура 44 327и328
640 Чобрда Михајло, Пивнице IV-05-351-274/2018 од 17.9.2018. помоћни и економски обј. Пивнице Штефаникова 83 389
641 Блатњицки Ана, Пивнице IV-05-351-1239/2017 од 26.9.2018. помоћни обј. Пивнице Јаношикова 13 642
642 Мерек Власта, Пивнице IV-05-351-1480/2017 од 27.9.2018. помоћни обј. Пивнице Војвођанска106 64
643 Малетин Снежана, Бачка Паланка IV-05-351-27/2018 од 27.9.2018. помоћни обј. Бачка Паланка Цара Лазара 124 2021/1
644 Кукић Славка, Пивнице IV-05-351-1083/2017 од 23.8.2018. помоћни обј. Пивнице Првоборачка 39 1025
645 Милановић Зоран,Бачка Паланка IV-05-351-50/2018 од 27.8.2018. два помоћна Бачка Паланка Жртава Фашизма 29 4695/2
646 Петровић Ружа, Пивнице IV-05-351-670/2017 од 1.10.2018. стамбени обј. Пивнице Маршала Тита 47 2149
647 Пинћир Јанко, Пивнице IV-05-351-355/2010 од 29.6.2018. два економска обј. Пивнице Маршала Тита 9 1313
648 Раденковић Слободан, Бачка Паланка IV-05-351-355/2010 до 16.5.2018. пословни простор Бачка Паланка Милана Курепе 15 3185/3
649 Брња Мирослава, Пивнице IV-05-351-808/2017 од 12.10.2018. два помоћна обј. Пивнице Чмеликова 47 4712
650 Глигоријевић Роса, Бачка Паланка IV-05-351-1055/2003 од 8.10.2018. стамбени обј. Бачка Паланка Југословенске армије 156 2287
651 Грујић Стаја, Бачка Паланка IV-05-351-1025/2016 од 23.8.2018. стамбени и производни обј. Бачка Паланка Бранка Радичевића 7 2287
652 Николић Мирослав, Бачка Паланка IV-05-351-455/2014 од 22.10.2018. два помоћна обј. Бачка Паланка Жарка Зрењанина 56 3218
653 Коларски Предраг и Нада, Бачка Паланка IV-05-351-875/2010 од 7.9.2018. два стамбена и два помоћна обј. Бачка Паланка Југословенске армије 100 5037
654 Родић Божана и Душан, Бачка Паланка IV-05-351-489/2016 од 23.3.2018. стмбени обј. Бачка Паланка 20. октобра 89 6525/1
655 Мијатовић Бошко и Миро, Бачка Паланка IV-05-351-225/2018 од 28.3.2018. помоћни обј. Бачка Паланка Кумановска 100а 10550/16
656 Куцаловић Јулијана и Пластић Перица, Бачка Паланка IV-05-351-1221/2017 од 22.3.2018 два стамбена Бачка Паланка Војводе Ж. Мишића 106 1973
657 Мириловић Зоран и Анкица, Бачка Паланка IV-05-351-1181/2017 од 15.3.2018. помоћни обј. Бачка Паланка Марка Перчина Камењара 3 2009/3
658 Деврња Ненад, Бачка Паланка IV-05-351-1242/2017 од 20.3. 2018. помоћни обј. Бачка Паланка Југ Богдана 28/а 2727/6
659 Мијатовић Бошко, Бачка Паланка IV-05-351-224/2018 од 2.4.2018. помоћни обј. Бачка Паланка пут за Гајдобру 21302
660 Адамовић Горан, Бачка Паланка IV-05-351-1104/2017 од 28.3.2018. стамбени обј. Бачка Паланка Гундулићева 46 4683
661 Пешкан Милош и Анђа, Бачка Паланка III-03-351-801/2003 од 16.4.2018. 2 стамбена и помоћни обј. Бачка Паланка 7. јула 19 6888
662 Спевак Бајбак Верица и Новаковић М. Бачка Паланка IV-05-351-270/2018 од 10.5.2018. стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка Ранка Шипке 62 2531
663 Мијатовић Миро, Бачка Паланка IV-05-351-671/2010 од 10.4. 2018. воћарско-виноградарска кућица Бачка Паланка   21092
664 Пешкан Мирослав и Сања, Бачка Паланка IV-05-351-386/2010 од 16.4.2018. стамбени и два помоћна Бачка Паланка Иве Лоле Рибара 6832
665 Ракановић Милорад, Силбаш IV-05-351-2183/2017 од 9.10.2018. доградња стамбеноги и доградња помоћног обј. Силбаш Светосавска 12 1205
666 Правуљац Весна и Сенко Фетаковић IV-05-351-64/2017 од 15.8.2018. стамбени обј. Деспотово Војводе Радомира Путника 15 468
667 Скелић Ариф и Драгана, Бачка Паланка IV-05-351-1985/2017 од 11.9.2018. стамбени обј. Бачка Паланка Бошка Бухе 16 4743/2
668 Ћућуз Горан и Горана, Обровац IV-05-351-401/2018 од 9.5.2018. стамбени обј. Обровац Милоша Обилића 62 413
669 Башић Иван, Товаришево IV-05-351-1811/2017 од 17.9.2018. економски обј. Товаришево Змај Јовина 7 1670
670 Познан Милан, Бачка Паланка IV-05-351-1453/2017 од 29.6.2018. стамбени и два помоћна обј. Бачка Паланка Змај Јовина 70 1341
671 Ђукановић Ђорђе, Младеново IV-05-351-1321/2017 од 2.7.2018. стамбени и помоћни обј. Младеново Дунавска 37 1064
672 Папић Василије, Бачка Паланка IV-05-351-576/2009 од 31.5.2018. доградња стамбено-пословног обј. Бачка Паланка Доситејева 18 4978
673 ДОО ТЕХНОКОЛОР МБ, Бачка Паланка IV-05-351-133/2010 од 7.6.2018. помоћни обј. Бачка Паланка Шафарикова 99 1952
674 Комад Миленко, Гајдобра IV-05-351-712/2017 од 16.10.2017 стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка Патријарха Павла 43 1348
675 Бакић Никола, Бачка Паланка IV-05-351-768/2017 од 3.10.2018 стамбени и економски обј. Бачка Паланка потес Гајић 2304
676 Јашић Слободан, Бачка Паланка IV-05-351-16/2018 од 27.6.2018. стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка Алексе Шантића 1 3733/4
677 Спевак Зузана, Пивнице IV-05-351-1954/2017 од 1.8.2018. економски обј. Пивнице Војвођанска 61 679
678 Спевак Јарослав, Пивнице IV-05-351-1825/2017 од 1.8.2018. економски обј. Пивнице Масарикова бб 4458
679 Албијановић Зоран и Бранкица, Гајдобра IV-05-351-505/2018 од 17.8.2018. стамбени обј. Гајдобра Хајдук Вељка 38 238/2
680 Сладић Љубомир, Бачка Паланка IV-05-351-2060/2017 од 1.8.2018. два помоћна обј. Бачка Паланка Иве Лоле Рибара 194а 6834
681 Убавић Бошко и Љубица, Бачка Паланка IV-05-351-1465/2017 од 1.8.2018. економски обј. Бачка Паланка Краља Петра првог 160 3886
682 Убавић Бошко и Љубица, Бачка Паланка IV-05-351-1457/2017 од 5.10.2018. стамбени и два помоћна обј. Бачка Паланка Краља Пета првог 160 3885
683 Ребић Ђуро, Бачка Палака IV-05-351-677/2018 од 17.7.2018. стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка Брегалничка 6 5871
684 Хрчек Михајло, Пивнице IV-05-351-1690/2017 од 20.11.2018. економски обј. Пивнице Масарикова 114 490
685 Литавски Злата, Бачка Паланка IV-05-351-734/2018 од 21.8.2018. помоћни обј. Бачка Паланка Железничко насеље 27 2744
686 Валашек Јарослав, Пивнице IV-05-351-871/2017 од 22.8.2018. стамбени обј. Пивнице Првоборачка 22 1021
687 Кесић Јован, Бачка Паланка IV-05-351-2001/2017 од 2.8.2018. стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка Тополска 12 294/6
688 Кесић Роса, Бачка Паланка IV-05-351-2002/2017 од 2.8.2018. стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка Тополска 10 294/5
689 Кнежевић Стево,Бачка Паланка IV-05-351-1520/2017 од 17.8.2018 стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка 20. октобра 41 6584/1
690 Сузић Мирко и Милан, Бачка Паланка IV-05-351-1329/2003 од 7.9.2018. стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка Војводе Ж. Мишића 282 23025/5
691 Недимовић Слободан и Кривокапић Слободанка, Бачка Паланка IV-05-351-814/2003 од 7.9.2018. стамбени обј. Бачка Паланка Марије Бурскаћ 36 2823
692 Марчек Стеван и Јулка, Пивнце IV-05-351-1727/2017 од 12.10.2018. стамбени обј. Пивнице Млинска 23 1710
693 Вјештица Милош, Бачка Паланка IV-05-351-2206/2018 од 11.9.2018. два помоћна обј. Бачка Паланка Војводе Ж. Мишића 122 1976/4
694 Вјештица Милош, Бачка Паланка IV-05-351-2207/2018 од 11.9.2018. помоћни обј. Бачка Паланка Ранка Шипке 47 2761
695 Бакмаз Томислав, Гајдобра IV-05-351-708/2018 од 19.9.2018. помоћни обј. Гајдобра Хајдук Вељка 10 1229
696 Аничић Станимир, Бачка Паланка IV-05-351-813/2018 од 1.10.2018. реконструкција стамбеног у посл. Бачка Паланка Шафарикова 67 3318
697 Тучев Горан, Бачка Паланка IV-05-351-964/2018 од 1.11.2018. помоћни гаража Бачка Паланка Војводе Ж. Мишића 1965
698 Мирковић Жарко и Радмила, Челарево IV-05-351-594/2010 од 2.7.2018. стамбени и помоћни Челарево Јанка Чмелика 33 158
699 Латиновић Млађо, Челарево IV-05-351-26/2010 од 12.7.2018. помоћни обј. Челарево Моше Пијаде 36 1117
700 Бурсаћ Радомир, Нова Гајдобра IV-05-351-950/2010 од 18.10.2018 стамбени обј. Нова Гајдобра Пролетерска 111 1427
701 Валихора Јозеф, Пивнице IV-05-351-1246/2017 од 26.10.2018 стамбени обј. Пивнице Штефаникова 60 1655/1
702 Шупут Љиљана и Париповић Милка, Бачка Паланка IV-05-351-342/2017 од 13.9.2018 стамбени и помоћни обј. Бачка Паланка Змај Јовина 80 1056
703 Бадањац Павле, Бачка Паланка IV-05-351-2115/2017 од 19.11.2018 помоћни обј. Бачка Паланка Краља Петра првог 3874