Пријава рођења и одређивање личног имена

Одељење: Одељење за општу управу
Одсек: Одсек за грађанска стања – матичари

Потребна документација за децу рођену у браку:
– Изводи из матичне књиге венчаних оба родитеља
– Уверења о држављанству оба родитеља
– Важеће личне карте оба родитеље са усклађеним презименом за мајку
– У случају да родитељи носе исто презиме, довољно је присуство једног од родитеља
– У случају да родитељи носе различито презиме, потребно је присуство оба родитеља

Потребна документација за децу рођену ван брака:

без признатог очинства
– Извод из матичне књиге рођених за мајку издат после рођења детета
– Уверење о држављанству за мајку
– Важећа лична карта мајке
– Довољно је само присуство мајке
– Очинство се може признати и накнадно после завршене пријаве рођења детета

са признатим очинством
– Извод из матичне књиге рођених за мајку издат после рођења детета
– Уверење о држављанству за мајку
– Важећа лична карта мајке
– Извод из матичне књиге рођених за оца
– Уверење о држављанству за оца
– Важећа лична карта оца
– Потребно је присуство оба родитеља

Напомена везана за документацију:
Документа не могу бити старија од 6 месеци (осим за мајку детета рођеног ван брака).

По потреби траже се и друга документа.

Место предаје документације: канцеларија 7

Место решавања предмета:

канцеларија 7

Радно време са странкама:

радним даном 07.00-15.00

Телефон за информације:

021/2101-126,

021/2101-127

Напомена:

Рок за пријаву рођења и одређивање личног имена детета је 30 дана од дана рођења. У случају да родитељи не пријаве дете у законском року, за одређивање личног имена детета надлежан је Центар за социјални рад по пребивалишту родитеља.. Родитељи се обраћају матичару општине на којој је дете рођено, који ће упутити допис Центру за социјални рад, за одређивање личног имена детета.

Извод из матичне књиге рођених за дете може да се преузме 14 дана од датума пријаве детета, у приземљу, без наплате таксе.