Просторни план општине Бачка Паланка

Просторни план општине Бачка Паланка (pdf)

Шеме насеља:

1.1 Визић – НАМЕНА ПОВРШИНЕ – Модел (.jpg)

1.2 Визић МРЕЖА ИНФРАСТРУКТУРЕ – Модел (.jpg)

2.1 Нештин – НАМЕНА ПОВРШИНА – Модел (.jpg)

2.2 Нештин – МРЕЖА ИНФРАСТРУКТУРЕ – Модел(.jpg)

3.1  Н.Гајдобра – НАМЕНА ПОВРШИНА (.jpg)

3.2  Н.Гајдобра – МРЕЖА ИНФРАСТРУКТУРЕ – Модел (.jpg)

4.1 Параге- НАМЕНА ПОВРШИНЕ – Модел (.jpg)

4.2  Параге – МРЕЖА ИНФРАСТРУКТУРЕ -Модел (.jpg)

Рефералне карте:

01. Намена простора – Модел (.jpg)

02. Мреже насеља и инфраструктура – Модел (.jpg)

03. Туризам и заштита- Модел (.jpg)

04. Спровођење – Модел (.jpg)