ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка

Бачка Паланка
Трг Братства јединства бр 40
21400 Бачка Паланка
Тел. +381(0)217550100
Факс.+381(0)6042241