Заменик председника

Заменик председника Александар Борковић.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Александар Борковић, рођен 1966. године.
Завршен економски факултет – дипломирани економиста.
Ожењен, отац једног детета.
Председник удружења грађана За Бачку Паланку.