Службе инспекције

ИНСПЕКЦИЈЕ – е-маил адресе:

Комунална инспекција
Мирјана Јагодић mjagodic@backapalanka.org.rs
Ђорђе Радовић djradovic@backapalanka.org.rs
Стеван Пилиповић stevan.pilipovic@backapalanka.org.rs

Грађевинска инспекција
Душанка Бучко gradinsp@backapalanka.org.rs
Соња Радовић Марић sonja@backapalanka.org.rs

Инспекција за заштиту животне средине
Лазар Плавшић eko@backapalanka.org.rs

Саобраћајна инспекција
Лука Рамић saobracajna@backapalanka.org.rs

Шеф службе за инспекцијске послове
Драгана Завалић dzavalic@backapalanka.org.rs