Планска и пројектна документација на јавном увиду

Јавни увид планске и пројектне документације

Јавни увид нацрта измене и допуне ПДР за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик

Измене и допуне плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик – нацрт плана

Јавни увид  у  нацрт просторног плана Републике Србије  од 2021. до 2035. године 

Нацрт просторног плана Републике Србије  од 2021. до 2035. године