ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 23065/1, 23065/2 И 23065/3 И ДЕО ПАРЦЕЛА 7370 И 4270/4 КО БАЧКА ПАЛАНКА-ГРАД – ИЗГРАДЊА БУНАРА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 23065/1, 23065/2 И 23065/3 И ДЕО ПАРЦЕЛА 7370 И 4270/4 КО БАЧКА ПАЛАНКА-ГРАД – ИЗГРАДЊА БУНАРА

Документи:

  1. Оглас (845.6 KB)