ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ КАТ. ПАРЦ. БР 3992 И 3993/1, КО БАЧКА ПАЛАНКА-ГРАД, БЛОК 86, У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ , ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА, СПРАТНОСТИ II

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ КАТ. ПАРЦ. БР 3992 И 3993/1, КО БАЧКА ПАЛАНКА-ГРАД, БЛОК 86, У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ , ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА, СПРАТНОСТИ II

Документи:

  1. Оглас (822.5 KB)