Планска и пројектна документација на јавном увиду

Јавни увид планске и пројектне документације

Јавни увид Урбанистичког пројекта ДОО „FRUCTUS“

Оглас (.pdf)
Урбанистички пројекат ДОО „FRUCTUS“ (.zip)

Јавни увид Урбанистичког пројекта ДОО „ДРЉА 1967“

Оглас (.pdf)