Планска и пројектна документација на јавном увиду

Јавни увид планске и пројектне документације

Јавни увид нацрта плана детаљне регулације дела јужне радне зоне – трансфер станице у Бачкој Паланци

Материјал за јавни увид нацрта плана детаљне регулације дела јужне радне зоне – трансфер станице у Бачкој Паланци