Планска и пројектна документација на јавном увиду

Јавни увид планске и пројектне документације

Јавни увид измене ПГР насеља Младеново

Графички приказ (.zip)

Текстуални део (.zip)

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације туристичко – рекреативне зоне у Новој Гајдобри

Документи:

  1. План (203.8 KB)

  2. Нацрт (11.8 MB)

  3. Графички приказ (7 MB)