Javni uvid Nacrta izmena Plana detaljne regulacije Obrovačkog puta (blok 39 i delovi blokova 30,29,38 i 44) u Bačkoj Palanci

 

 

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više