Sunčanik je u pradavna vremena predstavljao uređaj za merenje dužine predmeta na temelju kretanja senke i kazaljke u obliku drveta koje je bilo postavljeno na glatkoj površini. Kada je kazaljka pratila kretanje sunca, sunčanik je predstavljao sunčani sat. Sunčanik su poznavali Kinezi, Egipćani i Indijanci centralne Amerike, gde je on podstakao prva astronomska otkrića. Sunčanik je simbol svih uređaja za merenje kojima se može proniknuti u tajne vremena i prostora, doći do spoznaje projektovanjem slika kretanja i položaja transponujući ih u brojke.

Tako i naš SUNČANIK treba da pronikne u tajnu jezika i pretoči je u vidljive znake koji će sa ovih prostora biti predavani onima koji dolaze posle nas. SUNČANIK je merilo vremena, a mera je ono čemu težimo još od naših "starih"...U vremenu modernog bezverja i postmodernog sveverja mera nam je još nasušnija potreba. Osećanje mere našem je narodu potrebnije od mnogih proizvoda postindustrijskog društva i vere u progres.
Mera, a ne veličina je pokazatelj zrenja i istoričnosti kojima se suzbija gordost i oholost, a uspostavlja sklad prošlosti sa vremenom u kome živimo.

Mr Nebojša Kuzmanović

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više