Nabavka usluga - nadogradnje PPM softvera – softverske aplikacije „Tinamu“ broj JN 17/2017

Obaveštenje o pokretanju postupka (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)

Nabavka usluga – popravke i sanacije na javnoj rasveti i električnim instalacijama.

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)

Nabavka dobara - nabavka, isporuka i montaža 4 reflektorska stuba na stadionu Slavko Maletin – "Vava" u Bačkoj Palanci.

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Dodatne informacije i pojašnjenja 1. (.pdf)
Konkursna dokumentacija - Izmene 1. put (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja 2. (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)

Nabavka usluga polјočuvarske službe za područje katastarskih opština Opštine Bačka Palanka za period od godinu dana, računajući od dana zaklјučenja ugovora.

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja (.pdf)
Konkursna dokumentacija - Izmene 1. put (.pdf)
Dodatne informacije i pojašnjenja 2. put(.pdf)
Konkursna dokumentacija - Izmene 2. put (.pdf)
Dodatne informacije i pojašnjenja 3. put(.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)

Nabavka dobara – protivgradnih raketa, za potrebe funkcionisanja protivgradnih stanica na teritoriji Opštine Bačka Palanka, koja će se izvršiti po partijama i to:

  • Partija 1 – protivgradne rakete vertikalnog dometa od 5.700-6.100 m,
  • Partija 2 – protivgradne rakete vertikalnog dometa od 7.300-7.900 m.

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više