Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 14 seoskih domaćinstava.Broj publikacije:RHP-W2-VHG/COMP4-2015.Zajednički regionalni program o trajnim rešenjima za izbeglice i raselјena lica/Program stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji.

Poziv (.pdf)
Tenderski dosije (.zip)

Radovi - održavanje urbanog mobilijara

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)

Usluge tretmana suzbijanja ambrozije na poljoprivrednom zemljištu na teritoriji opštine Bačka Palanka i u urbanim delovima grada i naseljenim mestima opštine Bačka Palannka za 2017. godinu -košenje, utovar i iznošenje ambrozije

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Dodatna pojašnjenja (.pdf)
Dodatna pojašnjenja 2 (.pdf)
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (.pdf)

Nabavka dobara - kancelarijski materijal za period od godinu dana od dana zaključenja ugovora za potrebe Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka, koja će se izvršiti po partijama i to:

  • partija 1. – toneri  i papir
  • partija 2.  obrasci i sitni kancelarijski materijal

 

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)

Nabavka radova na izgradnji video nadzora i wi-fi hotspot lokacija, koja podrazumeva isporuku, montažu, ispitivanje i puštanje u rad celog sistema video nadzora i wi-fi hot spot lokacija

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više