Nabavka radova – izgradnja optičke gradske telekomunikacione mreže IT povezivanje javnog servisa u JIS, JN broj 26/2017.

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)

Nabavka radova – rekonstrukcija i sanacija kulturnog centra u Bačkoj Palanci sa izgradnjom atmosferske kanalizacije – prva A faza.

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)

Nabavka radova - uvođenje struje - reflektori na stadionu „Slavko Maletin Vava“ u Bačkoj Palanci

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)

Nabavka dobara –10 mopeda za potrebe polјočuvarske službe.

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)

Uslugа izrade glavnog projekta saobraćajne signalizacije na državnim putevima

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Konkursna dokumentacija - Izmene 1. put (.pdf)
Dodatna objašnjenja - Pitanje 1. (.pdf)

Nabavka radova na izgradnji i povezivanju novog istražno - eksploatacionog bunara B-5 u Pivnicama

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Dodatna objašnjenja (.pdf)

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više