Nabavka radova na rekonstrukciji autobuskih stajališta na teritoriji opštine Bačka Palanka

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)

Sanacija oštećenja na opremi za monitoring i upravljanje saobraćajem i monitoring saobraćaja Jn br. 14/2018

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)

Radovi - održavanje dečijih igrališta.

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)

Nabavka dobara - nabavka goriva za službena vozila opštine Bačka Palanka, za period od godinu dana od dana zaklјučenja ugovora, razvrstan po partijama i to:

  • PARTIJA 2 – tečni naftni gas (TNG)- ponovlјena partija

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)

Nabavka usluge osiguranja sportista za period od 12 meseci od dana zaključenja ugovora.

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više