1. Uvod u GIS

Geografski informacioni sistem (GIS) je kolekcija softvera i hardvera koji omogućava kreiranje, vizuelizaciju, upit i analizu geoprostornih podataka. Geoprostorni podaci se odnose na informacije o geografskoj lokaciji određenih entiteta. Ovo često podrazumeva upotrebu geografskih koordinata, kao što su geografska širina i dužina. "Prostorni podaci" je još jedan termin koji se često koristi. Termini u upotrebi su još: geografski podaci, GIS, mape, podaci o lokaciji, koordinisani podaci i podaci prostorne geometrije.

Aplikacije koje koriste geoprostorne podatke vrše različite funkcije. Funkcija geoprostornih aplikacija koju je najlakše razumeti je stvaranje mapa. Programi za mapiranje uzimaju geoprostorne podatke i grafički nam ih predstavljaju, obično na ekranu računara ili odštampanoj stranici. Ove aplikacije mogu da prezentuju statičke mape (prosta slika) ili dinamičke mape koje sam korisnik može da prilagodi svojim potrebama u nekom programu ili na internet stranici.

Ustaljena ali pogrešna pretpostavka je da GIS aplikacije služe samo da prave karte. Analiza geoprostornih podataka je još jedna primarna funkcija geoprostornih aplikacija. Neke tipične vrste analiza su računarske operacije određivanja:

1.rastojanja između geografskih lokacija
2. površina (npr. u kvadratnim metrima) određenog geografskog regiona
3. koji geografski objekti preklapaju neke druge
4. broja ili količine preklopljenih objekata
5. broja lokacija u određenoj udaljenosti od neke druge
6. i tako dalje ...

Ovo može izgledati pojednostavljeno ali je primenjivo na mnogo načina u mnogim disciplinama. Rezultati analize mogu biti prikazani na mapi ali se češće tabelarno predstavljaju u vidu izveštaja.

Nedavna pojava raznih lokacijski baziranih servisa obećava da uvede razne vrste drugih usluga i mnoge će biti zasnovane na kombinaciji mapa i analize podataka. Na primer, postoji mobilni telefon koji prati vaš geografski položaj. Ako imate pravi softver, telefon može da vam kaže koje vrste restorana su na pešačkoj udaljenosti. Iako je ovo novija primena geoprostornih tehnologija, to je zapravo analiza geoprostornih podataka i izlistavanje istih za vaše potrebe.

 

1.1. Po čemu je sve ovo novo?


Pa, zapravo nije. Postoje mnogi novi uređaji koji omogućavaju mobilne geoprostorne servise. Mnoge open source geoprostorne aplikacije su, takođe, dostupne, ali postojanje geoprostorno fokusiranog hardvera i softvera nije ništa novo. Global Positioning System (GPS) prijemnici postaju uobičajeni danas, ali se koriste u raznim granama industrije više od decenije. Isto tako, kompjuterski alati za analizu i mapiranje su odavno veliko komercijalo tržište. Pre svega su fokusirani na industriju, kao što je upravljanje prirodnim resursima.

Ono što jeste novo je mera u kojoj se najnoviji hardver i softver primenjuje i ko ga koristi. Tradicionalno, korisnici alatki za mapiranje i analizu u GIS-u bili su visoko obučeni analitičari ili tehničari digitalnog mapiranja obučeni da koriste alate slične CAD-u. Danas, mogućnosti običnih kućnih računara i softver otvorenog koda OSS su omogućili armiji hobista, profesionalaca, WEB developera itd, interakciju sa geoprostornim podacima. Učenje rada je olakšano. Troškovi su se spustili. Prostorne tehnologije su raznovrsnije.

Kako geoprostorni podaci mogu biti dostupni? U osnovi, danas postoje dve vrste geoprostornih podataka u širokoj upotrebi. Oni se nadovezuju na tradicionalne tabelarne podatke koji su, takođe, u širokoj primeni u geoprostornim aplikacijama.

 

GIS sistem video uputstvo - Srpski jezik


GIS sistem video uputstvo - Engleski jezik

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više