Kancelarija za lokalno-ekonomski razvoj Opštine Bačka Palanka u saradnji sa Pokrajinskim fondom za razvoj poljoprivrede, Razvojnim fondom APV i Garancijskim fondom APV održala je prezentaciju u četvrtak, 17. novembra 2016. godine, u velikoj sali Skupštine opštine Bačka Palanka.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА  ПОКРАЈИНСКИХ  ФОНДОВА

Tema ove prezentacije je bila upoznavanje sa mehanizmima korišćenja sredstava iz pokrajinskih izvora finansiranja, kao i unapređenje vertikalne i horizontalne povezanosti različitih nivoa vlasti, koja ima za cilj da informiše privrednike i poljoprivrednike o javnim konkursima koje fondovi APV raspisuju.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА  ПОКРАЈИНСКИХ  ФОНДОВА

U svom uvodnom obraćanju predsednik Skupštine opštine, Mita Lačanski, istakao je da je cilj ovog skupa pružanje direktnih informacija i tehničke podrške privrednicima i poljoprivrednicima o konkursima iz pokrajinskih fondova, a da se saradnja u budućem periodu između lokalne samouprave i fondova mora podići na viši nivo kako bi podstakla razvoj privrede i poljoprivrede.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА  ПОКРАЈИНСКИХ  ФОНДОВА

Privrednicima i poljoprivrednicima sa teritorije naše opštine, koji su došli da se informišu, obratili su se Aleksandar Bogdanović, direktor Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, Jelena Trenkić ispred Razvojnog fonda Vojvodine i ispred Garancijskog fonda APV Nenad Miljuš i Ljupka Bojović Cvejić.

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više