TRETMAN SUZBIJANjA LARVI KOMARACA

Dana 10. i 11. septembra 2018. godine, na osnovu ugovora sa Pokrajinskim
sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, preduzeće EKO-
SAN iz Beograda sa početkom od 8:00 časova izvršiće tretman suzbijanja larvi komaraca
na teritoriji Bačke Palanke, Pivnica, Gajdobre, Silbaša, Despotova, Paraga,
Tovariševa, Mladenova i Obrovca.

Tretman će se vršiti sa zemlje preparatima Larvastop ZG i Piriprox ZG- preparat
nije opasan za pčele.

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više