Na základe rozhodnutia ministra pre štátnu správu a miestnu samosprávu o vypísaní volieb pre členov národnostných rád národnostných menšín, ktoré sa uskutočnia 4. novembra 2018 ("Úradný vestník RS", č. 63/18), Obecná správa Obce Báčska Palanka dňa 18.08.2018 podáva nasledujúce

o z n á m e n i e

 OZNAMUJU SA príslušníci národnostných menšín s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom pre vnútorne vysídlené osoby s hlasovacím právom, že je časť osobitného voličského zoznamu národnostných menšín pre územie Obce Báčska Palanka z dňa 18.08.2018 vystavená na prehliadku v budove obce Báčska Palanka v kancelárii číslo 4 v čase od 08:00 do 15:00 v každý pracovný deň.

Do dňa uzavretia osobitného voličského zoznamu 19. októbra 2018, príslušníci národnostných menšín môžu podať žiadosť Obecnej správe pre prípadné zmeny v osobitnom voličskom zozname (zápis, vymazanie, výmena, doplnenie alebo oprava).

Po uzavretí osobitného voličského zoznamu, a najneskôr 72 hodín predodňom konania volieb, zápis voličov do osobitného voličského zoznamu konná príslušné ministerstvo.

Zápis do osobitného voličského zoznamu sa koná výlučne na základe osobnej žiadosti príslušníkov národnostných menšín, ktorá sa vlastoručne podpísaná predkladá ​​orgánu miestnej samosprávy podľa miesta bydliska alebo prechodného pobytu pre vnútorne vysídlené osoby.

Nahliadnutie do osobitného voličského zoznamu, v súlade so zákonom ktorý upravuje ochranu osobných údajov, možno vykonať aj elektronicky na oficiálnej webovej stránke Ministerstva štátnej správy a miestnej samosprávy www.mduls.gov.rs, a to zadaním údajov o jednotnom matričnom čísle občana.

 

Zástupca Náčelníkа

Obecnej správy,

Rajka Pojužina

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više