Na osnovu Odluke ministra državne uprave i lokalne samouprave o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji će biti održani 04. novembra 2018. godine (''Službeni glasnik RS'', br. 63/18), Opštinska uprava Opštine Bačka Palanka dana 18.08.2018. godine, daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E


OBAVEŠTAVAJU SE pripadnici nacionalnih manjina sa prebivalištem, odnosno boravištem za interno raseljena lica koja imaju biračko pravo, da je deo posebnog biračkog spiska nacionalne manjine za područje Opštine Bačka Palanka od 18.08.2018. godine izložen na uvid u zgradi Opštine Bačka Palanka kancelarija broj 4 u vremenu od 08,00 do 15,00 časova svakog radnog dana. 

Do zaključenja posebnog biračkog spiska 19. oktobra 2018. godine, pripadnici nacionalnih manjina mogu podneti zahtev Opštinskoj upravi za eventualne promene u posebnom biračkom spisku (upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke).

Od zaključenja posebnih biračkih spiskova nacionalnih manjina pa do 72 časa pre dana održavanja izbora, upis birača koji nisu upisani u birački spisak i promene u biračkom spisku vrši ministarstvo nadležno za vođenje posebnog biračkog spiska. 

Upis u poseban birački spisak vrši se isključivo na lični zahtev pripadnika nacionalne manjine, koji se svojeručno potpisan podnosi u pisanoj formi organu jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno boravišta za interno raseljena lica. 

Uvid u poseban birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.


Zamenik Načelnika
Opštinske uprave,
Rajka Pojužina

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više