ODRŽANA 100. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BAČKA PALANKA

U sredu, 8.8.2018. godine, u maloj sali zgrade Skupštine opštine Bačka Palanka, održana je 100. sednica Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka.

Većnici su jednoglasno usvojili sve tačke predloženog dnevnog reda i to: donošenje Rešenja o davanju saglasnosti Programa komunalnih radova Javnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt“ Bačka Palanka za 2018. godinu; donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta u Javnom komunalnom preduzeću „Komunalprojekt“ Bačka Palanka; donošenje Zaključka o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini – katastarska parcela broj 2818/2, katastarska parcela broj 3135/3 i katastarska parcela broj 1374/2, sve parcele u ko Čelarevo i donošenje Zaključka o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini – katastarska parcela broj 4292/27 ko Bačka Palanka – grad.

Po poslednjoj tački dnevnog reda – pitanja i predlozi, prisutnima se obratila Stanislava Malić -Gostović, šef Službe za skupštinske i izvršne poslove, i upoznala članove Opštinskog veća sa predstojećim izmenama Poslovnika o radu Opštinskog veća, koje se delom odnose i na termine održavanja sednica. Po ovim izmenama dostava materijala za sednice Opštinskog veća obavljaće se do petka, a sednice će se održavati sredom.

Kako nije bilo više pitanja i predloga, predsednik Opštinskog veća Branislav Šušnica zaključio je 100. sednicu.

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više