100. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BAČKA PALANKA

Sednica Opštinskog veća održaće se u sredu, 8. avgusta 2018. godine, u maloj sali zgrade Skupštine opštine Bačka Palanka, ulica Kralja Petra I broj 16, sa početkom u 10,00 časova. 
Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti Program komunalnih radova Javnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt“ Bačka Palanka za 2018. godinu 
(Izvestilac: Aleksandar Bogunović )
2. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta u Javnom komunalnom preduzeću „Komunalprojekt“ Bačka Palanka 
( Izvestilac: Aleksandar Bogunović )
3. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini – katastarska parcela broj 2818/2, katastarska parcela broj 3135/3 i katastarska parcela broj 1374/2, sve parcele u ko Čelarevo
(Izvestilac:Dušan Tankosić)
4. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini – katastarska parcela broj 4292/27 ko Bačka Palanka -grad
(Izvestilac:Dušan Tankosić)
5. Pitanja i predlozi.


Pozivamo da izveštavate!

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više