Na osnovu člana 13. stav 2. Pravilnika o radu Komisije broj: I-016-2/2018-5 od 9. januara 2018. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta RS za porodice izbeglica (u daljem tekstu: Komisija)

OBAVEŠTAVA

Podnosioce prijava na Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja, kroz nabavku građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta RS, a ostvarenih prodajom doplatne poštanske markice za porodice izbeglica, sa prebivalištem na teritoriji Opštine Bačka Palanka, da je Komisija na svojoj 19. sednici održanoj 25. maja 2018. godine, utvrdila PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA DODELU POMOĆI (Broj: I-016-2/2018-21) i isti je objavljen na oglasnoj tabli u zgradi Opštine Bačka Palanka.

Predsednik Komisije

Nikola Lalić

- Obaveštenje(.docx)

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više